ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 22:41
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19، އަދާހަމަ
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޭސްތައް ނިސްބަތުން ދަށް ދުވަހެއް
 
ރާއްޖެއިން މިއަދު 142 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
 
މިވަގުތުގެ ރާއްޖޭގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 6106
 
އަތޮޅު ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ 88 މީހުން

މާލެ ސަރަޙައްދުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1000އިން މަތީގައި އުޅުމަށްފަހު، މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހަކީ މިފަހުން މާލެ ސަރަހަ އްދުން އެންމެ މަދުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ރިޕޯޓުކުރި ދުވަހެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 142 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 51 މީހުންނާއި، އަތޮޅު ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 88 މީހުންގެ އިތުރުން، ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހުންނާއި، ކަނޑު އުޅަނދުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ. އެއާއެކު، ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު މިވަނީ 71،498އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 65،178 މީހުން މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މިވަގުތުގެ ރާއްޖޭގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 6106އެވެ.

މިވަގުތުވެސް 53 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް