ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 22:03
އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް- އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް- އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ޔޫއެން ފޮޓޯ
އދ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ގުޓަރޭސް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފި
 
ގުޓަރޭސް ފުރަތަމަ މަގާމާ ހަވަލުވެވަޑައިގަތީ 1 ޖެނުއަރީ 2017ގައި
 
ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ގުޓަރޭސްގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނިންމީ ޖޫން މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހު

5 އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެެވެ.

193 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އދ ގެ އާއްމު މަޖިލީހުން ގުޓަރޭސް މި މަގާމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކުރީ، އދ ގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގުނަވަން ކަމުގައިވާ ޔޫއެން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އޭނާގެ ނަން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއަށް އޭނާގެ ނަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ގުޓަރޭސްގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނިންމީ ޖޫން މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހެނީ، ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއެއްގޮތަށް، ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވޯޓު ނަގައިގެންނެވެ. ގުޓަރޭސްގެ ދެވަނަ ދައުރު ފެށޭނީ 1 ޖެނުއަރީ 2022ގައެވެ.

ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ގާއިމް ކޮށް، އެއްގައުމު އަނެއްގައުމާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން.
އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް، އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ގުޓަރޭސް ފުރަތަމަ މި މަގާމާ ހަވަލުވެވަޑައިގަތީ 1 ޖެނުއަރީ 2017ގައެވެ.

އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސްއަކީ ޕޯޗުގީޒްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވަނީ، 1995 ވަނަ އަހަރުން 2002 ވަނަ އަަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އޭނާވަނީ، 2005 އިން 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޔޫއެންގެ ރެފިއުޖީ އޭޖެންސީގެ ވެރިޔާގެ މަގާމްވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް