ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 13:29
ޒެމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކެންނެތު ޑޭވިޑް ކައުންޑާ
ޒެމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކެންނެތު ޑޭވިޑް ކައުންޑާ
ސީ.އެން.އެން
ޒެމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަވަހާރަވުން
ޒެމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ
 
އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑް-19ށް ނެގެޓިވް
 
އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ނިއުމޯނިއާ ބައްޔަށް ފަރުވާހޯއްދަވަނިކޮށް

ޒެމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކެންނެތު ޑޭވިޑް ކައުންޑާ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުފުޅުން 97 އަހަރުގައި އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ނިއުމޯނިއާ ބައްޔަށް އެ ގައުމުގެ ކެޕިޓަލް ލުސްކާގެ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާހޯދައްވަނިކޮށެވެ. އެ ބަލީގައި އެޑްމިޓުކުރީ މި ދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށްވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރައީސް ކެންނެތު ކައުންޑާ އަކީ އެފްރިކާގެ މިނިވަންކަން ހޯއްދެވުމުގައި ވެސް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން މިނިވަންކަން ލިބުމަށް ފަހު ޒެމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ރައީސްކަން 1964 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވީ ރައީސް ކެންނެތެވެ. ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގެންނެވީ 1991 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މަލްޓި ޕާޓީ އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ހިތާމާގައި އެ ގައުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަފްތާ ހުރިހާ އެންޓަޓެއިންމަންޓް ހަރަކާތްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް