ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 08:13
ހިންނަވަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ހިންނަވަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ
ހިންނަވަރު ބަނދަރު ހެދުން
ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށް
 
ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް އެލް ބްލޮކްތައް އެރަށަށް މިހާރު ވަނީ ގެންގޮޮސްފައި
 
މި މަޝްޜޫއަށް 99.52 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރޭ
 
މި މަޝްރޫއު 350 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ

ޅ. ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ، ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް އެލް ބްލޮކްތައް އެރަށަށް ގެންގޮޮސްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެރަށު ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް އެލް ބްލޮކްތައް ތިލަފުށިން ހިންނަވަރަށް ލޯޑުކޮށފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 3.2 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައި، 65،170.76 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އިރު، 421 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 123.9 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލައި، 170.55 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމަށް ވެސް މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

99.52 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއު 350 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ އިރު، މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސިއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި ދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް