ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 08:10
ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކާ ނިންމާލާފައިވަނީ ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހު
ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކާ ނިންމާލާފައިވަނީ ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހު
އެމްޓީސީސީ
ދުވާފަރު ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް
ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި
 
މިއީ 143.11 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް
 
ރ. ދުވާފަރަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު އެރި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ކަނދޮޅުދޫ މީހުން އާބާދުވުމަށް އަލުން ތަރައްޤީކުރި ރަށެއް

ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވަނީ ރ. ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާލާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެރަށު ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 22.2 ހެކްޓަރުގެ ބިންހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި 423 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި 70 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިއީ 143.11 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބިން ނެތް ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވެހިކަމާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

ރ. ދުވާފަރަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު އެރި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ކަނދޮޅުދޫ މީހުން އާބާދުވުމަށް އަލުން ތަރައްޤީކުރި ރަށެވެ. ކަނދޮޅުދޫ މީހުންނަށް ދުވާފަރުގައި ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެރަށަށް މީހުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. މީހުން އާބާދުކުރިތާ މިއަހަރަށް 13 އަހަރު ފުރޭއިރު ރ. ދުވާފަރުގެ މިހާރުގެ އާބާދީ 3000އަށް އަރައެވެ. އާބާދީ ބޮޑުވެ ދުވާފަރަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެބޮޑު ދަތިކަމަކީ ރަށުގެ ބިމުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކަމުގައިވާއިރު، ބިން ފުރިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުން އިތުރަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވަނީ ހުރަސްއެޅިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގައި އާ ވިޔަފާރިތައް ފެށުމާއި، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައެވެ.

މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުކަމުގެ ގޮތުން ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 6 މަޝްރޫޢުއެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، މިގެތެރެއިން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުއަކީ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތަކީ މީގެކުރިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަޖެޓުކުރިނަމަވެސް، ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި އޮތް މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް