ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 12:56
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފޮޓޯ އެގްޒިބިޝަން
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފޮޓޯ އެގްޒިބިޝަން
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ އެގްޒިބިޝަނެއް ރަޝިއާގައި
 
އެގްޒިބިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ ފޮޓޯތައް ވެސް ބައްހައްޓާފައިވޭ
 
ރަޝިއާގެ ދެ ސިޓީއެއްގައި އެގްޒިބިޝަން ކުރިއަށް ގެންދޭ

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ އެގްޒިބިޝަނެއް ރަޝިއާގައި ފަށައިފިއެވެ.

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއާއި ރަޝިއާގެ ނޭޝަނަލް ޖިއޮގްރެފިކް ޓްރެވެލަރ ގުޅިގެން މޮސްކޯ އަދި އެސްޓީ ޕީޓަސްބަރގްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި އެގްޒިބިޝަން އޮންނާނީ، މި މަހުގެ 16 ން 30 އަށެވެ. މިއީ ރަޝިއާ މާރކެޓްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އެގްޒިބިޝަނެކެވެ.

މިހާރުވެސް ރަޝިއާ އަކީ ރައްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އެއްމެ ގިނައިން ދަތުރުކުރާ ފަސް ގައުމުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ.

މޮސްކޯގައި އެގްޒިބިޝަން އޮންނަނީ، އެ ސިޓީގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުން ދަތުރުކުރާ އެއް މަގު ކަމަށްވާ ޓީވެސްކޮއި ބޮލްވަރޑްގައެވެ. އެސްޓީ ޕީޓަސްބަރގްގައި އެގްޒިބިޝަން އޮންނަނީ، ކިރޮވް ސެންޓްރަލް ޕާކްގައެވެ. މި ޕާކަކީ އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ޒިޔާރަތްކުރާ ޕާކެކެވެ. މި އެގްޒިބިިޝަންގެ ޓަރގެޓަކީ 3.5 މިލިއަން މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފޮޓޯ އެގްޒިބިޝަން

އެގްޒިބިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. މި އެގްޒިބިޝަންގެ ފޮޓޯތައް ރަޝިއާގެ ނޭޝަނަލް ޖިއޮގްރެފިކް ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެެވެ. އެގްޒިބިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ ފޮޓޯތައް ވެސް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

މިއަހަރު މާޗް މަހު ރަޝިއާގައި އޮތް އެމްއައިޓީޓީ ފެއަރގައި ވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ ފެއަރގައި ރާއްޖެއަށްވަނީ، 'ބެސްޓް އައިލެންޑް ޕްރެޒެންޓޭޝަން' އަދި ބްރައިޓް އެގްޒިބިޓިން އެވާރޑް' ވެސް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް