ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2021 | ބުދަ 12:46
އިސްރާއީލުން ގާޒާއަށް ބުދަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާ
އިސްރާއީލުން ގާޒާއަށް ބުދަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާ
އަލްޖަޒީރާ
އިސްރާއީލް - ފަލަސްތީން
އިސްރާއީލުން އަނެއްކާވެސް ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފި
 
އަލިފާން ރޯކޮށްފައިވާ 20 ފުއްޕާހަމުގެ ހަމަލާތަކެއް ގާޒާއިން ދިން
 
އިސްރާއީލުން ހަމަލާދިނީ ރައްދުގައި

އިސްރާއީލުން އަނެއްކާވެސް ގާޒާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ގްރޫޕަކުން، އިސްރާއީލުގެ ދެކުނުގެ ސަރަަހައްދަށް އިންސެންޑިއަރީ ބެލޫން ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުން ރައްދުގައި އިސްރާއީލުން މިވަނީ ގާޒާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އިސްރާއީލާއި ފަަލަސްތީނުގެ ދެމެދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލިތާ މަހެއް ނުވެއެވެ. 11 ދުވަސް ވަންދެން ކުރިއަށް ދިޔަ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގައި 256 މީހުން ޝަހިދުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 65 ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. އިސްރާއީލްގެ 13 މީހަކު ވެސް އެ ހަމަލާތަކުގައިވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލްގެ މި ހަަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ، ގާޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ހާން ޔޫނިސް އަދި ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ކޮމްޕައުންޑްތަކަށެވެ. އިސްރާއީލްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ، ވައިގެ ހަމަލާ ދިނީ އަލިފާން ރޯކޮށްފައިވާ 20 ފުއްޕާހަމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުން ކަމަށެވެ.

މި ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވިކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ، އިސްރާއީލްގެ އައު ބޮޑޫވަޒީރު ހުވާ ކުރި ފަހުުން ދިން ފުރަތަމަ ހަމަލާއެވެ. ހަމާސް އިން ބުނީ، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް