ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 10:59
ޖެނީވާގައި ހުންނަވާ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އާސިމް އަހުމަދު
ޖެނީވާގައި ހުންނަވާ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އާސިމް އަހުމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މޮރޮކޯއަށް އައްޔަނުކުރާ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު
ރާއްޖެއިން މޮރޮކޯއަށް ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރަކު އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް
 
މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކިންގްޑަމް އޮފް މޮރޮކޯއަށް ކަނޑައަޅާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޑޮކްޓަރ އާސިމް އަހުމަދު ހަމަޖެއްސެވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު މިކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ މަޖިލީހަށް އިއްވާދީފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމެވެ.

ރައީސްގެ ސިޓީގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޭރުގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމައްޓަކައި ޖެނީވާގައި ހުންނަވާ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު، ގ. ފަރުކަނި، ޑޮކްޓަރ އާސިމް އަހުމަދު ކިންގްޑަމް އޮފް މޮރޮކޯއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވުމާއެކު އެމަނިކުފާނު އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމަވާ ގޮތް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ގައުމުތަަކަށް ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ގަސްތުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާ މެދު މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވާފައެވެ. މި މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު މަޖިލީހުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ އިތުރުން 13ށް ވުރެ ގިނަ ގައުމަށް ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުން ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް