ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ 2 މީހެއް
ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
 
މިމީހުންގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696އަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
ކ. މާލެ |
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ދެ މީހުން
ޕޮލިސް

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަމުންދާކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މި ދެމީހުން ހޯދަމުންދަނީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރުވެސް ފުލުހުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ދެމީހުން ހޯދަމުންދާ މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދީފައެއްނުވެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ށ. މަރޮށި/ހަވާ ސަދުޙާން އަޙްމަދު ޒާހިރު (21އ) އާއި ހދ. ހަނިމާދޫ/ޗިޅިޔާގެ މުޙައްމަދު ސިނާން (25އ) އެވެ.

މި ދެމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696އަށް ގުޅާ އެކަން ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެފިފައެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
14 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 02:53
ކެކެކެ
ޒަކަރިއްޔާއަށް ހިލަމެއް ނުވީތަ ރައްޔިތުންނާ ޖެހުނީ؟
raajjemv logo

All rights reserved