މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިޝަންތަކާއެކު
ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ "ޓީމް ޚާރިޖީ"ގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ - ޝާހިދު
 
ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓާއި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ
 
ދިވެހި މިޝަންތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެއްވި
ކ. މާލެ |
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޭރުގެ މިޝަންތަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޓްވިޓަރ

ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ "ޓީމް ޚާރިޖީ"ގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މިޝަންތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާ ވަރޗުއަލްކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ، ޖަޕާނުގެ ޓޯކްޔޯއިން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ މެންހަޓަންއާ ދެމެދު ހުރި ދިވެހި 17މިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ “ޓީމް ޚާރިޖީގެ” ބުރަ އަދި އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމުގައެވެ. ޓީމުގެ މަސައްކަތާމެދު އެމަނިކުފާނާއި މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ދަތި ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެެ. ކޮވިޑުގެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާއި، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެހީއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓާއި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ދިވެހި މިޝަންތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޖޫން 7 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 143 ވޯޓުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. މިއީ އދ. ގެ 75 އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖެއަށް ރިޔާސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސަކަށް ހުންނަވައިގެން އދ. ގައި އެރޭ ތަޤުރީރުކުރައްވައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންނާއި އަދި އެއަށްފަހު ކުރައްވާނެ މަސައްކަތްތައް ތަފުސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޖޫން 10 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ އުންމީދީ ޓީމުގެ ބައެއް މެމްބަރުން އިއުލާންކުރައްވާފައެެވެ. އެގޮތުން އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީއަކަށް ތިލްމީޒާ ހުސައިން ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. ތިލްމީޒާއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved