ވައިނަލްޑަމް ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވުން
ބާސާގެ ބަދަލުގައި ވައިނަލްޑަމް ޚިޔާރުކުރީ ޕީއެސްޖީ
 
ވައިނަލްޑަމް ވަނީ ޕީއެސްޖީއާއެކު ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައި
 
ބާސާއާއެކު ވައިނަލްޑަމް އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ކަމަށް މީގެ ކުރިން ރިޕޯޓުކުރި
ކ. މާލެ |
ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނު ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖިއޮޖީނިއޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖިއޮޖީނިއޯ ވައިނަލްޑަމް ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު މީގެ ކުރިން ވަނީ މި ސީޒަން ނިމުމުން ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލަން ނިންމިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ވައިނަލްޑަމް ހޯދަން ބާސާއިން މަސައްކަތް ފެށިއިރު، ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާތީ ބާސާއަށް ބަދަލުވާން ވައިނަލްޑަމް އެއްބަސްވި ކަމަށް މީގެ ކުރިން މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ބާސާއެކު ވައިނަލްޑަމް އެއްބަސްވުން ހަދާނެ ކަމަށްވެސް އޭރު ރިޕޯޓުކުރެވުނެވެ.

އެކަމަކު ޕީއެސްޖީން ފަހުން ވަނީ ވައިނަލްޑަމްގެ ޑީލް ހައިޖެކް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބާސާއިން ހުށަހެޅި މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑު މުސާރާއެއް ޕީއެސްޖީން ހުށަހެޅުމާއެކު، ވައިނަލްޑަމް ވަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ވައިނަލްޑަމް ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނުއިރު، އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ.

ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ވައިނަލްޑަމް ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވިއިރު، އޭނާ ހޯދަން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުންވެސް ވަނީ މި ފަހުން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ލިވަޕޫލުގައި ފަސް އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ވައިނަލްޑަމް އެ ޓީމު ދޫކޮށްލިއިރު، މީގެ ކުރިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑަށްވެސް ކުޅުނު ވައިނަލްޑަމް ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ލިވަޕޫލަށް ކުޅެދިން 236 މެޗުގައި 22 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ފަހުން ލިވަޕޫލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕުގެ އިތުރުން ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ވައިނަލްޑަމްގެ ހިއްސާ ބޮޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved