ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ މެޗު
ޗައިނާ މެޗަކީ މުސްތަގުބަލަށް އަޅާ ބިންގަލެއް: ކޫޕްމަން
 
ފުރަތަމަ މެޗުން ޗައިނާ ވަނީ ރާއްޖެ އަތުން 5-0 ން މޮޅުވެފައި
 
ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ މެޗު ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 22:00 ގައި
ކ. މާލެ |
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަން
އެފްއޭއެމް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ މުސްތަގުބަލަށް އަޅާ ބިންގަލެއް ކަމަށް ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަން ބުނެފިއެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް ދުބާއީގައި ކުޅޭއިރު، މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ސީރިއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ވަނީ ސީރިއާ އަތުން 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. އެއީ ކޫޕްމަނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޫޕްމަން ބުނީ މިއީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މެޗުތައް ކުޅެން އެންމެ އިންސާފުވެރި ވަގުތު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ޗައިނާގައި ކުރި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ފަސޭހަ މެޗަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ފުޓްބޯޅައިގައިވާ ގޮތެއް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ މެޗުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި މި މެޗު ވެގެންދާނީ މުސްތަގުބަލަށް އަޅާ ބިންގަލެއް ކަމަށްވެސް ކޫޕްމަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޫޕްމަން އިތުރަށް ބުނީ ކޮންމެ މެޗަކީވެސް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޗައިނާ މެޗުންވެސް މޮޅުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗު އެއްވަރު ކޮށްލައިގެންވެސް ހިތްހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ކޫޕްމަން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނައިރު، ކޮލިފައިންގައި މީގެ ކުރިން މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުން ޗައިނާ ވަނީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނައިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ޒުވާން ޑިފެންޑަރު އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕޭ) ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ގުޅިފައެވެ. ކޫޕްމަން ބުނީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުއްލިއަކަށް މެޗެއް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ވާގޮތެއް އެނގޭނީ ކަންތައްތައް ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެއިން އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ހަތް މެޗުންވެސް މޮޅުވެ 21 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަ މެޗުން 13 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ހަ މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ހަ މެޗު ކުޅެގެން ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 22:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved