ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް
އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީންގެ 'އަންޑަރކަވަރ މިޝަން'ގެ 2 ސިފައިން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
 
އިސްރާއީލުން ހިންގި މި ބަލައިފާސްކުރުމަކީ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ މެމްބަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
ކ. މާލެ |
ޝަހީދުވި އޮފިސަރެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށްދަނީ
އަލްޖަޒީރާ

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީންގެ 3 މީހަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.

ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ 'އަންޑަރކަވަރ މިޝަން'ގެ ދެ ސިފައިންވެސް ހިމެނެއެވެ. މި މީހުންނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ، އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ވެސްޓް ބޭންކް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައެވެެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ދެ ސިފައިންނަކީ، ޔާސިރު ޢަލާވީ 23އ، އާއި ތޭސީރު އިއްސާ، 32އ އެވެ. ފަލަސްތީން ވަފާ ނޫސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތިންވަނައަށް މަރާލާފައިވަނީ، އިސްރާއީލުން ޖަލަށްލާފައިވާ ގައިދީއެކެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްޒި ދެ މީހަކަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުން ހިންގި މި ބަލައިފާސްކުރުމަކީ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ މެމްބަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތެކެވެ.

އިސްރާއީލުން މަރާލި އޮފިސަރުންގެ ޖަނާޒާގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ގެންދަނީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން މިފަދަ ބަލައިފާސްކުރުންތައް ވެސްޓް ބޭންކްގައި ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ. އެންމެފަހުން ރާމަﷲގައި ހިންގި ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ވެސް ފަލަސްތީނުގެ މީހަކުވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
40%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
60%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved