ޔޫކްރޭނުގެ ޖާޒީ މައްސަލަ
ޔޫކްރޭނުގެ ޖާޒީ ބަދަލުކުރަން ޔުއެފާއިން އަންގައިފި
 
ޖާޒީގައި ކްރައިމިއާ ފެންނަ ޗާޓު ބޭނުންކުރެވޭނެ
 
ގްލޯރީ ޓުދަ ހީރޯސް ޖަހާފައިވާ ބައި ނެގުމަށް ވަނީ އަންގާފައި
ކ. މާލެ |
ޔޫކްރޭނުގެ ޖާޒީގައި ޖަހާފައިވާ ސިޔާސީ ސްލޯގަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޔޫކްރޭނުން ބޭނުންކުރާ ޖާޒީ ބަދަލުކުރުމަށް ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި ޖަމުއިއްޔާ ޔުއެފާއިން އަންގައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޔުއެފާއިން ޔޫކްރޭނުގެ ޖާޒީ ބަދަލުކުރުމަށް އެދުނީ އެ ޖާޒީގައި ސިޔާސީ ސްލޯގަނެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީއެވެ. ޔުއެފާއިން އަންގާފައިވަނީ ‏ޔޫކްރޭންގެ ޖާޒީގައި ކްރައިމިއާ ފެންނަ ޗާޓު ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް "ގްލޯރީ ޓުދަ ހީރޯސް" ޖަހާފައިވާ ބައި ނެގުމަށެވެ.

ޔޫކްރޭނުގެ ޖާޒީގައި ކްރައިމިއާ ހިމަނާފައިވާތީ ރަޝިއާއިން ވަނީ ކްރައިމިއާ ބައި އުނިކުރުމަށް އެދިފައެވެ. ޔޫކްރޭނާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ ކްރައިމިއާ އަކީ ރަޝިއާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ބަޔެކެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކްރައިމިއާ ޕެނިންސިޔުލާ ޗާޓުގައި ހިމަނާފައެވެ. ނަމަވެސް ބައިނަލްއަގުވަމީ މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކްރައިމިއާ އަކީ ޔޫކްރޭނުގެ ބަޔެކެވެ.

ޔުއެފާއިން ބުނާގޮތުގައި އދ އިން ގަބޫލުކުރާ ބޯޑަރުގެ ތެރޭގައި ކްރައިމިއާ ހިމެނިފައިވާތީ، ޖާޒީގައި ޗާޓު ހިމެނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

ޔޫކްރޭނުގެ ޖާޒީ ބަދަލުކުރަން ޔުއެފާއިން އެންގިއިރު، ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައިވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މި ޖާޒީއެވެ. ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޔޫކްރޭނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ ދެ މެޗެއް ކުޅުނުއިރު، މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު އައިސްލޭންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ. އަދި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސައިޕްރަސް އަތުން ޔޫކްރޭން ވަނީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ޔޫކްރޭން ހިމެނިފައިވަނީ ގްރޫޕް ސީ ގައެވެ. އެ ގްރޫޕްގައި ދެން ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ އޮސްޓްރިއާ، ނޯތު މެސެޑޯނިއާ އަދި ނެދަލެންޑްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
60%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
10%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
10%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved