ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު މަރާމާތު ކުރުން
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ރައްޔިތުން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން، ބައިވެރިވެފައި
 
މެއި މަހު ކުރި ވިއްސާރާގައި އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ރަންވޭއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެއްޔާއި ގައު އަރާފައިވޭ
ކ. މާލެ |
އެއާޕޯޓުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް 8 ޖޫން 2021ގައި ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ
އެމްޓީސީސީ

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް 8 ޖޫން 2021ގައި ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

މެއި މަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވީ، މެއި މަހު މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭވެހުމާއި، އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެއްޔާއި ގައު އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެތަކެތި ސާފު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް އިޖާބަ ދީ މުޅި ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނުކުމެ ވަރަށް ޖޯޝާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވެސް ރައްޔިތުން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން "ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ފެހި ކުރުން، އަހަރުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާ" މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން، އެއާޕޯޓުގައި ވަނީ އެއް ލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމައި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރީ 6 ނޮވެމްބަރ 2020ގައެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖައްސާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ވަނީ އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި މި ޓެސްޓު ފްލައިޓްއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved