ވެން ޑަ ބީކަށް އަނިޔާވުން
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވެން ޑަ ބީކަށް ޔޫރޯގައި ނުކުޅެވޭނެ
 
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޔޫރޯގެ ސްކޮޑުން ވެން ޑަ ބީކް ވަނީ ބާކީކޮށްފައި
 
ސްކޮޓްލެންޑާއި ޖިއޯޖިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އޭނާ ކުޅެފައެއް ނުވޭ
ކ. މާލެ |
ނެދަލެންޑްސް މިޑްފީލްޑަރު ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސް މިޑްފީލްޑަރު ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ނެދަލެންޑްސް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ވެން ޑަ ބީކް އަށް ދިމާވެފައިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުން ޔޫރޯ ފެށެންވާއިރަށް އޭނާ އެއްކޮށް ފިޓްނުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، ޔޫރޯގެ ސްކޮޑުން ވެން ޑަ ބީކް ބާކީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ވެން ޑަ ބީކުގެ ކުޑަ ހުޅާއި މަސްގަނޑަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އަދި އެ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނެދަލެންޑްސްއިން މި ފަހުން ސްކޮޓްލެންޑާއި ޖިއޯޖިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ.

އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ވެން ޑަ ބީކަށް މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ގެއްލޭއިރު، އޭނާ އެންމެ ފަހުން ނެދަލެންޑްސްގެ ގައުމީ ޓީމަށް މެޗެއް ކުޅެދީފައިވަނީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ޔޫރޯގެ ސްކޮޑުން ވެން ޑަ ބީކް ބާކީކުރި ނަމަވެސް، ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ޑި ބޮއާ ވަނީ ވެން ޑަ ބީކުގެ ބަދަލުގައި 26 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައި އިތުރު ކުޅުންތެރިއަކު ނުހިމަނަށް ނިންމާފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯއިން ވެން ޑަ ބީކަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭއިރު، ޔޫރޯއާ ނެދަލެންޑްސް ކުރިމަތިލާނީ ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެ ގައުމުގެ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކުވެސް ނުލައެވެ. ޔޫރޯއަށް އެކުލަވާލި ނެދަލެންޑްސްގެ ސްކޮޑުގައި އެ ގައުމުގެ ކެޕްޓަން އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ވެން ޑައިކް ނުހިމަނަށް މީގެ ކުރިން ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ސީ ގައި ނެދަލެންޑްސް ހިމެނޭއިރު، އެ ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ އޮސްޓްރިއާ، ނޯތު މެސެޑޯނިއާ އަދި ޔޫކްރޭނެވެ. ޔޫރޯގައި ނެދަލެންޑްސްއިން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނުކުންނާނީ ޔޫކްރޭނާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved