ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ޓެސްޓު ފުޅާކުރުން
ފައިޒާ ވެކްސިން 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ
 
މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ނަތީޖާތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު
 
އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށް ޓެސްޓްތައް ފަށަނީ
ކ. މާލެ |
އިމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވޭ
އަލްޖަޒީރާ

ފައިޒާ ވެކްސިން 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ޓެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޓެސްޓްގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ޑޯޒް ދަށްކޮށް ޓެސްޓްތައް ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޓެސްޓް ތަކުގައި 4،500 ކުދިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި، ފިންލެންޑް ،ޕޮލޭންޑް އަދި ސްޕެއިންގެ 90 ށް ވުރެ ގިނަ ކްލިނިކްތަކުގައި ޓެސްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެެ.

އުމުރުން 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން، އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ ދީފައެެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ، ކެނެޑާ އަދި އީޔުގެ ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ. އެމީހުންނަށް ދެނީ، ބޮޑެތި މީހުންނާ އެއްވަރެއްގެ ޑޯޒެކެވެ. އެއީ 30 މައިކްރޯގްރާމެވެ.

އަލަށް ފަށާ ޓެސްޓް ކުރިއަށްގެންދާނީ އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށެވެ. ފަށައިގަންނައިރު 144 ކުދިންނަށް ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރާނެއެވެ. އެކުދިންގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޓެސްޓް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މި އުމުރުފުރައިގެން ކުދިންނަށް ދޭ ވެކްސިންގެ ޑޯޒޭޖަކީ 10 މައިކްރޯގްރާމެވެ. އަދި ހަމަހާ 5 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ޓެސްޓްތައް ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ އުމުރުފުރާއަށް ދޭނީ 3 މައިކްރޯގްރާމްގެ ޑޯޒެވެ.

ބައޯޓެކުން ބުނެފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައި މި ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބި އޭގެ އެއްމަސް ފަހުން އިމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނެ ކަމަށެވެ. 6 މަހާއި 2 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރއިގެ ނަތީޖާތައް އެންމެ ލަސްވެގެން ނޮވެމްބަރަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އުންމީދުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved