ކޮވިޑް-19، އިންޑިއާގެ ހާލަތު
ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އިންޑިއާއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައިން ދަށަށް
 
ފާއިތުވެދިޔަ 66 ދުވަހުވެސް އިންޑިއާއިން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ލައްކައަކުން މަތިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވޭ
ކ. މާލެ |
އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް ޓެސްޓްކުރުން، ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އިންޑިއާއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ލައްކައަކަށްވުރެ ދަށްވެފައި
އަލްއަރަބިއްޔާ

މަސްތަކަކަށްފަހު އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެ ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެގައުމުން ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 87،569 މީހުންނެވެ. އަދި 2،036 މީހުން ވަނީ މިބަލީގައި ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައެވެ.

އިތުރު 87،569 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއިއެކު އެގައުމުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 29،084،518 (ނަވާވީސް މިލިއަން އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް ފައްސަތޭކަ އަށާރަ)ށް އަރައިފައެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 2،036 މީހުން މި ބަލީގައި އިންޑިއާއިން މަރުވުމާއިއެކު އެގައުމުން މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 353،380ށް އަރާފައެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ 66 ދުވަހުވެސް އިންޑިއާއިން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ލައްކައަކުން މަތިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، ބަލީގައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވެ، އިންޑިއާގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުކަތާވަރު ވަނީ ވެފައެވެ. އެއާއިއެކު އެގައުމުން މެޑިކަލް އޮކްސިޖެންއަށް ޖެހި ބޭރުގެ އެހީވެސް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި އެއް އެނދެއްގައި ދެ މީހުންނަށް ފަރުވާވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved