ދިއްލީގެ ދެ ފުލުހަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން
ޑިއުޓީގައި ތިބެގެން ލަވަ ކުޅުނު ދިއްލީގެ ދެ ފުލުހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
 
ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ދެ ފުލުހަކު ޔުނީފޯމުގައި ތިބެ ބޮލީވުޑްގެ ލަވަތަކަށް އެކްޓްކުރާ މަންޒަރު
 
ވީޑިއޯކުރި އިރު އޭގެތެރެއިން އެކަކު ހުރީ މާސްކު ވެސް ނާޅާ
ކ. މާލެ |
ޑިއުޓީގައި ތިބެ ލަވަކުޅުނު ދެ ފުލުހުން
ޓްވިޓަރ

ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި ލަވަކުޅެ ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރި ދިއްލީގެ ދެ ފުލުހަކަށް، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ދެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ދެ ފުލުހަކު ޔުނީފޯމުގައި ތިބެ ބޮލީވުޑްގެ ލަވަތަކަށް އެކްޓްކުރާ މަންޒަރެވެ.

ޑީޕީސީ (ނޯތްވެސްޓް) އުޝާ ރަންގްނާނީ ފޮނުވި ނޯޓިސް ގައި ބުނެފައި ވަނީ މޮޑެލް ޓައުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އަންހެން ހެޑް ކޮންސްޓެބްލް ޝަޝީ، އަދި ކޮންސްޓެބްލް ވިވެކް މާތޫރް, ޑިއުޓީ ވަގުތު ޔުނީފޯމުގައި ތިބެގެން އެތައް ބައިވަރު ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ހިއްސާކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ލޮކްޑައުންގައި، ޑިއުޓީ ވަގުތު ވީޑިއޯކުރި އިރު އޭގެތެރެއިން އެކަކު މާސްކު ވެސް ނާޅާ ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ނޯޓިސްގައި އެ އަމަލު ސިފަކޮށްފައި ވަނީ "އަންޕްރޮފެޝަނަލް" ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެ އަމަލަކީ ޑިއުޓީގެ ވަގުތުގައި ހިންގި ފަރުވާކުޑަ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ދެމީހުންނަށް ފޮނުވި ނޯޓިސް އަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އެމީހުންނަށް 15 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދީފިނަމަ, ދިފާއުގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތްކަމަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް ވެސް އަންގާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved