ވޯލްޑް ކަޕް - އޭޝިއަން ކޮލިފައިން
ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ސީރިއާއަށް
 
ގުއާމް އަތުން ސީރިއާ މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ސީރިއާ ވަނީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
ސީރިއާ އާއި ގުއާމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސީރިއާ މޮޅުވީ 3-0 ން
އޭއެފްސީ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ސީރިއާއިން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ސީރިއާއިން އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށް، އޭޝިއަން ކަޕުން ޖާގައެއް ހޯދީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ގުއާމް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް ސެންޓަރަލައިޒްކޮށްގެން ޗައިނާގައި ކުޅެން ތާވަލުކުރި ނަމަވެސް، މިހާރު މެޗުތައް ކުރިއަށްދަނީ ދުބާއީގައެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ދުބާއީގައި ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ސީރިއާއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ސީރިއާގެ ތިން ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަރްދީގް މަރްދިގިއަންއެވެ. ދެން އެ ޓީމުން މި މެޗުގައި ޖެހި އަނެއް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަހުމޫދު އަލް-މަވާސްއެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެއިންވެސް އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ލިބޭނީ ތާވަލުގެ ކުރީގައި އޮންނަ ތިން ގައުމަށެވެ. އަނެއް ދެ ގައުމު ޖެހޭނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގައެއް ހޯދުމަށް ޕްލޭއޮފް ކުޅެންށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭގެ މޮޅާއެކު ސީރިއާއިން އެއްވަނަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައއި ސީރިއާ އޮތީ ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ވެސް މޮޅުވެގެން 21 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ޗައިނާ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފިލިޕީންސް ބަލިކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު އެ ގައުމު ދެވަނައިގައި އޮތީ ހަ މެޗުން 13 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި ހަ މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ފިލިޕީންސް އޮތްއިރު، ހަތަރުވަނައިގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ފުލުގައި އޮތީ ހަތް މެޗު ކުޅެގެން ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

މިހާރު އޮތް ގޮތުން ގްރޫޕްގެ ތިންވަނަ ހޯދައިގެން ފިލިޕީންސާއި ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދިދާނެއެވެ. ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނައިރު، ރާއްޖޭން ކުޅޭ ފަހު މެޗުގައި މި މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved