ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 07:39
ޖިވާރާ - އިސްރާއީލް ސިފައިން ހައްޔަރުކުރި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ
ޖިވާރާ - އިސްރާއީލް ސިފައިން ހައްޔަރުކުރި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ
އަލްޖަޒީރާ
އަލްޖަޒީރާ ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުން
އިސްރާއީލް ސިފައިން ހައްޔަރުކުރި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި
 
ޕްރެސް ކާޑާއި، ޖެކެޓް ވެސް ލައިގެން ހުއްޓާ ޖިވާރާ ހައްޔަރު ކުރުން އަލްޖަޒީރާއިން ކުށްވެރި ކުރި
 
ޖިވާރާ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު އަނިޔާ ދިން

އިސްރާއީލް ސިފައިން ހައްޔަރުކުރި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލް ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އަލްޖަޒީރާގެ އަރަބި ޗެނަލްގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖިވާރާއެެވެ. ޖިވާރާ ހައްޔަރު ކުރީ އީސްޓް ޖެރުސަލެމްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަރަކާތެއް ރިޕޯޓް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އިސްރާއީލުން ފަލްސްތީނުގެ ރައޔްިތުންނަށް އަނިޔާދެމުން އަންނަތާ 54 އަހަރުވެފައިވާތީ އެކަން ހާމަކުރުމަށް ގެންދިޔަ "ައަލް-ނަކްސާ" ހަރަކާތް އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހުު ގެންގުޅުނު އަލްޖަޒީރާގެ ސާމާނުތައް ވެސް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. ޖިވާރާ ހައްޔަރުކުރުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ޖިވާރާ ބުނީ، އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކީއްވެގެން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. ސިފައިން އައިސް ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވަށާލައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔައީ ކަމަށެވެ. ކާރުގެ ތެރޭގައިވެސް އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ޖިވާރާ ބުންޏެވެ.

ޖިވާރާ ހައްޔަރު ކުރިއިރު އޭނާ ހުރީ "ޕްރެސް" ޖަހާފައި އޮތް ޖެކްޓެއް ލައިގެން، އިސްލާއީލްގެ ސަރުކާރުން ދީފައި އޮންނަ ޕްރެސް ކާޑްވެސް އަޅައިގެން ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތަށް އޭނާއާމެދު އަމަލު ކުރިކަމަށެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ އަންހެން ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް އިސްރާއީލްގެ ސިފައިން ބުނި ކަމަށް ޖިވާރާއާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދޫކޮށްލީ ޝަރުތުތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ، 15 ދުވަސްވަންދެން ޝެއިޚް ޖައްރާހަށް ނުދިޔުން ކަމަށެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން މިކަން ކުށްވެރިކޮށް ބުނެފައިވަނީ، އިސްރާއީލްގެ ސިފައިން ނުސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްދޭ ހަމަލާތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ނޫސްވެރިންގެ ހައްގަށް އަރައިގަތުން ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިން ހިމޭން ކުރުމަށް އެމީހުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ލޭބަލްކުރުން އިސްރާއީލް ސިފައިން މިހާރު އާއްމުކަމަކަށް ހަދައިފި ކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް