ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 10:09
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާ
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
އިހުމާލުގެ ތަހުގީގަށް ވަގުތު ނަގަނީ ގިނަ ކަންކަން ބަލަން ޖެހުމުން – ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
 
މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރޭނޭ ކަމަށް
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ އިހުމާލު ރިޕޯޓުގެ ތަފްސީލު މެންދުރުފަހު ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް
 
މިނިސްޓްރީން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް

ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދަށް ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވި މައްސަލައިގެ ކޭސް ރިވިއު ލަސްވަނީ ގިނަ ކަންކަން ބަލަން ޖެހުމުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިޝްކާ ނިޔާވި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރޭނޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ އިހުމާލު ރިޕޯޓުގެ ތަފްސީލު މެންދުރު ފަހު ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައި އިރުވެސް މިނިސްޓްރީން ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ރިޕޯޓު ނެރުން ލަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ, މިޝްކާ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ހަދަމުންގެންދާ ކޭސް ރިވިއުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މައްސަލައިގައި ގިނަކަންކަން ބަލަން ޖެހުމުން އިތުރު ވަގުތު ނަގާ ކަމަށާއި, ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރިޕޯޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ފާތިމަތު މިޝްކާއަކީ ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖޭން ނިޔާވި ފުރަތަމަ ކުޑަކުއްޖާއެވެ. މިޝްކާ ނިޔާވީ ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:10 ގައެވެ. މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ, މިޝްކާގެ ހާލު ދެރަވެ އެމަބިއުލާންސް އަށް ގުޅުމުން, އެމްބިއުލާންސް އައީ 2 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓް ފަހުން ކަމަށާއި އޭރު މިޝްކާ އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ. އަދި އާއިލާއިން ބުނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރު މިޝްކާއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިފައި ވާކަމަށާއި, އިންޓާނަލް ބްލީޑިން އަކަށް ގޮސްފައި ވާކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ފެށުނު އިރު ރެސްޕޮންޑްނުކޮށް ގިނަ އިރު ވުމުގެ ސަބަބުން މިޝްކާގެ ސިކުނޑި ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮންނަތާ 24 ގަޑި އިރުފަހުން ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

މިޝްކާ ނިޔާވި މައްސަލާގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަމުންދާއިރު، އެކަމުގައި މިނިސްޓަރގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބައްލަވައި އޮތް ނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް