ޔޫރޯގެ ނަތީޖާ ލަފާކުރާ އެތެއް
ޔޫރޯގެ ނަތީޖާ ލަފާކުރަން މުސްކުޅި އެތެއް
 
ޔަޝޯދާ އަކީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އެތެއް
 
މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއްގެ ދިދަ ޔަޝޯދާ ވިހުރުވާލާނެ
ކ. މާލެ |
ޔަޝޯދާގެ ނަން ދީފައިވާ އެތް
ރަޕްޓްލީ

މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ "ޔޫރޯ 2020" ގެ މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ ލަފާކުރުމަށް ޓަކައި މުސްކުޅި އެތެއް ތަމްރީނުކޮށްފިއެވެ.

ޔަޝޯދާގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި އެތަކީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އެތެކެވެ. މި އެތަކީ ޖަރުމަނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ހަމްބާގުގައި ހުންނަ ޓިއާޕާކް ހާގެންބެކް ޒުލުގައި ގެންގުޅޭ އެތެކެވެ.

ޔަޝޯދާ ތަމްރީނު ކުރަމުން އަންނަ މައިކަލް ޝްމިޓް ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯގައި ކުޅޭ މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ ލަފާކުރަން މި އެތް ބޭނުންކުރާއިރު، މެޗުން މޮޅުވާ ގައުމެއް ޔަޝޯދާ ކަނޑައަޅާނީ އެ ގައުމެއްގެ ދިދަ ވިހުރުވާލައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޗުގައި ވާދަކުރާ ދެ ގައުމުގެ ދިދަތައް ފޮއްޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާއިރު، އެ ފޮށިން ޔަޝޯދާ ނަގާނީ އެ މެޗުން މޮޅުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ގައުމުގެ ދިދަ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ދިދަ ޔަޝޯދާ ނަގައިފިނަމަ، އެ މެޗު އެއްވަރުވާނެ ކަމަށްވެސް ޝްމިޓް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫރޯގެ ނަތީޖާ ލަފާކުރުމަށް މި އެތް ބޭނުންކުރާއިރު، މީގެ ކުރިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކުޅަދާނަކަމެެއް ދެެއްކި ބޯވައެކެވެ. އެ ފަހަރުގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވާ ޓީމު ދިިމާކުރުމުގައި ޕައުލްގެ ނަން ދެވުނު ބޯވަ ވަނީ އޭގެ ހުނަރު ދައްކާލާފައެވެ. އަދި ފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނަތީޖާ ލަފާކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ އާކިލީސްގެ ނަން ދެވުނު ބުޅަލެއް ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved