ނަތަންޔާހޫގެ ތާއީދު ގެއްލުން
ނަތަންޔާހޫގެ ސިޔާސީ ވަރަ ބިނދެނީ
 
ނަތަންޔާހޫވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހަތަރު ދައުރު ހަމަކުރައްވާފައި
 
ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާތައް ސާބިތުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު
ކ. މާލެ |
އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ
ރޮއިޓަރސް

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ސިޔާސީ ގޮތުން ދުޝްމަނު ދެޕާޓީ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ކައިރިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫއަށް މަގާމު ގެއްލޭގޮތްވީ، ޔަޝް އަތީދު ކޯލިޝަން ޕާޓީއާއި، ޔަމީނާ ޕާޓީ ގުޅިގެން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިކަމުގެ ފަހު އެއްބަސްވުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުން ވުޖޫދަށް އަންނާނެކަން ޔަގީނާ ގާތްވެފައިވާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ނަތަންޔާހޫއަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ގެއްލުމުގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅުވެސް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ސަބަބަކީ ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާތައް ސާބިތުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމުންނެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލައި، އިސްރާއީލުގެ ކޯޓުތަކުގައި މިދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ކުރިޔަށް ދާއިރު، ދައުވާތައް ސާބިތުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަން ގެއްލުމުން ސިޔާސީ ގޮތުން އޭނާގެ ނުފޫޒު ކުޑަވެގެންދާނެތީއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ނަތަންޔާހޫ މިހާތަނަށް 4 ދައުރެއްގައި ކުރައްވާފައިވާއިރު، ޖެހިޖެހިގެން 3 ދައުރު ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައިވެސް 3 އަހަރު ހޭދަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved