ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 18:05
ފުލުހުން ކުށުގެ ވެއްޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށްފައި- ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ފުލުހުން ވަނީ އައްޑޫގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގާފައި
ފުލުހުން ކުށުގެ ވެއްޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށްފައި- ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ފުލުހުން ވަނީ އައްޑޫގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅު އޮޕަރޭޝަނުގައި އައްޑޫން ހައްޔަރުކުރި 5 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
 
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް
 
5 މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އެމީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި
 
އައްޑޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބަންދަށް 8 މީހަކު ގެންދިޔަ

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނުން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އައްޑޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ބަންދަށް 8 މީހަކު ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 5 މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އެމީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކުރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނައިރު އެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާން ވަނީ ފަށާފައެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހު ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ 14 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާގެ ތަހުޤީޤަށް ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 450 އެއްހާ އޮފިސަރުން ޚާއްސަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާއިރު، ސީދާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 4 މީހަކާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާތަކާއި ގުޅޭ 14 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޚާއްސަ މަންދޫބަކު ވެސް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، ކުރިޔަށްދާ ތަހުގީގާއި އެންމެހައި ކޯޓު މަރުހަލާތައް ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މިސްޓަރ އައްބާސް ފާއިޒް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
30 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 20:51
ޙިއްސާ
ކޮން ހަރުކައްޓެއް މަޑުކައްޓެއް ކިޔާކަށް.... ފުރަތަމަ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާބަ.... ޙީވަނީ ސަރުކާރު ވެސް އޮންނަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަާ މީހުންނަށް ވިކިފާ....
30 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 19:21
އެނޯނިމަސް
މި ކަމެއް ނެތެއްނުން ވާކަށް އެހާ އުދަގުލުން ހޯދައިގެން ހައްޔަރު ކުރީމަ! ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތް ފަނުފުލުން. އަވަހަށް ޤާނުނެއް ހަދައިގެން ނަމަވެސް މިކަން އެބަ ޖެހޭ ކުރަން.