ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:37
ނ.ވެލިދޫ، ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭ
ނ.ވެލިދޫ، ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭ
ފޭސްބުކް
ނ.ވެލިދޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުން
ދަތުރުނުކުރާ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ވެލިދޫ މޮނިޓަރިންއަށް
 
ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ
 
ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ހުރި 22 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވޭ
 
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 38 އަހަރުގެ އަންހެނެއް

ނ.ވެލީދޫން ކޮވިޑް-19ށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ.

ވެލިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ހެލްތް އޮފިސަރު މުހައްމަދު އާތިކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 38 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޓްރެވަލް ހިސްޓްރީ ނެތް މީހެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާތިކް ވިދާޅުވީ މިކޭހާ ގުޅިގެން 66 މީހުން އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، 17 ގެއެއް ކަރަންޓީނަށް ލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކްލޯސް ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 7 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ އާތިކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ހުރި 22 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަތިޖާ ލިބުމުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާތިކް ވިދާޅުވީ ކޮމިއުނިޓީގެ ތެރެއިން ކޮވިޑްގެ ކޭހެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު ބަޔަކު ވެސް ބައްޔަށް ހުށަހެޅިފައި ތިބެދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތުގައި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭހެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންނަށް ލާފައެވެ. ރަށުގައި މިވަގުތު ތިބި މީހުން އެޗްޕީއޭއިން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ރަށުން ފޭބުމާއި، އެ އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ނެތި އެއްވެސް މީހަކު ރަށަށް އެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
0%
80%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް