ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2021 | ހުކުރު 12:11
ލިލީ މަގަކީ ދެކޮޅަށް އެއްޗެހި ދުއްވާ ކާރުބާރު ބޮޑު މަގެއް
ލިލީ މަގަކީ ދެކޮޅަށް އެއްޗެހި ދުއްވާ ކާރުބާރު ބޮޑު މަގެއް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މޫސުން
ގަދަ ވަޔާއެކު ގަަހެއް ވެއްޓި ލިލީ މަގު ބަންދުވެއްޖެ
 
ގަސް ވެއްޓިފައިވަނީ މަގުގެ ހުރަހަށް

ގަދަ ވަޔާއެކު ގަހެއް ވެެއްޓި ލިލީ މަގު އެއްކޮށް ބަންދުވެއްޖެއެވެ.

ލިލީ މަގަށް ވެއްޓިފައިވަނީ ސަލްޓަން ޕާކްތެރޭގައި ހުރި ގަހެކެވެ. އެގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ. މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ލިލީ މަގަށް ހުރަހަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަގަކީ ދެކޮޅަށް ދުއްވާ ކާރުބާރު ބޮޑު މަގެކެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ، ހއ. އަތޮޅުން ދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ވަނީ ނެރެފައެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:15ން މެންދުރު 14:15ށް ހއ. އަތޮޅުން ދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށާއި ކަނޑުތައް ގަދަވެ، އުދަ އަރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު މި ދުވަސްވަރަކީ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރަކަށްވުމުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް