ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2021 | އަންގާރަ 11:07
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް - ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓްތައް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް - ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓްތައް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓްތައް
ރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގާބިލްކަން އެބަހުރި - ސަރުކާރު
 
ބޭނުންވާވަރަށް އޮކްސިޖަން ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ
 
ރާއްޖޭގައި 8 އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް އެބަހުރި

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އޮކްސިޖަން އުފެއްދޭނެ ގާބިލްކަން އެބަހުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި 8 އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓުން ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން އުފެއްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސިއްޙީ މާހިރުން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓްތައް:

އައިޖީއެމްއެޗް - 1 ޕްލާންޓް

ޑީއެޗް-11 - 2 ޕްލާންޓް

މޯލްޑިވްގޭސް - 3 ޕްލާންޓް

Advertisement

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް - 1 ޕްލާންޓް

- 1 ޕްލާންޓް

މީގެ ތެރެއިން ޑީއެޗް-11 ގެ އެއް ޕްލާންޓާއި، މޯލްޑިވްގޭސްގެ އެއް ޕްލާންޓް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޕްލާންޓްތައް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މޯލްޑިވްގޭސްގެ ޕްލާންޓް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ދުވާލަކަށް 160 ޖަމްބޯ ސިލިންޑަރ ފިލް ކުރެވޭނެ ގާބިލްކަން ހުރި ޕްލާންޓެކެވެ.

އަދި ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމުކޮށްފައިހުރި ޕްލާންޓަކީ، ދުވާލަކަށް 20 ޖަމްބޯ ސިލިންޑަރ ފިލް ކުރެވޭ ވަރުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ޕްލާންޓެކެެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓުން މިހާރުވެސް އެނދުތަކަށް އޮކްސިޖަން ފޯރު ކޮށްދޭ ކަމަށާއި، ފުޅިއަށް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބޫސްޓަރ ޕަމްޕް މިހާރު އެ ސިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ޕްލާންޓުން ވެސް ދުވާލަކަށް 48 ޖަމްބޯ ސިލިންޑަރ ފިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭސްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ދެ ޕްލާންޓަކީ ދުވާލަކަށް 240 ޖަމްބޯ ސިލިންޑަރ ފިލް ކުރެވޭނެ ގާބިލްކަން ހުރި ޕްލާންޓެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
25%
0%
75%
0%
0%
ކޮމެންޓް
25 މެއި 2021 | އަންގާރަ 16:53
ހަދޫދު
އައްޑޫ މީހުންނަށް މިކަން އިނގެން ޖެހޭ