ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2021 | ހޯމަ 16:26
ޝަމާއު ޝަރީފު - ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ކަަމަށް އައްޔަން ކުރީ ހޯމަ ދުވަހު
ޝަމާއު ޝަރީފު - ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ކަަމަށް އައްޔަން ކުރީ ހޯމަ ދުވަހު
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމު
ހެލްތް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ކަމަށް ޝަމާއު އައްޔަން ކޮށްފި
 
ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯރޑް މެމްބަރުކަން 6 މާޗް 2014ން 5 ޖުލައި 2017ށް ކުރެއްވި
 
ޝަމާއު އަކީ ނިމިދިޔަ ދައުރުގެ މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

ހެލްތް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ކަަމަށް ޝަމާއު ޝަރީފު އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

މ. ސަނީކޯސްޓް ޝަމާޢު ޝަރީފް މިމަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޝަމާއު ވަނީ ނިމިދިޔަ ދައުރުގެ މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. ކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ގޮތުގައެވެ.

ޝަމާއުވަނީ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯރޑް މެމްބަރުކަން 6 މާޗް 2014ން 5 ޖުލައި 2017ށް ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. ޝަމާއުވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕަޓީގެ އެކި މަގާމުތައްވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.

ޝަމާޢު ޝަރީފަކީ، ސްރީލަންކާގެ އެމެރިކަން ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއިން ޑިޕްލޮމާއިން ސައިކޮލޮޖީއާއި، ސްރީލަންކާގެ އެމެރިކަން ނެޝަނަލް ކޮލެޖްއިން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން ކައުންސިލިންގް ސައިކޮލޮޖީ ޙާޞިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
13%
25%
13%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް