ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 23:23
ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނިކޮށް
ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނިކޮށް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ހަތް އަހަރަށްފަހު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކޯއަށް
 
ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން އެތުލޓިކޯ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
މިއީ އެތުލެޓިކޯއިން ލީގު ކާމިޔާބުކުރި 11 ވަނަ ފަހަރު

ހަތް އަހަރަށްފަހު ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ހޯދައިފިއެވެ.

އެތުލެޓިކޯއިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވިއިރު، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަނީ ލީގުގެ ފަހު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިޔަރެއާލް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

އެކަމަކު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވުމާއެކު، އެ ޓީމަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން އެތުލެޓިކޯއަށް 86 ޕޮއިންޓް ލިބުނުއިރު، ރެއާލަށް ލިބުނީ 84 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް ލިބިފައިވަނީ 79 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement

ވަޔަޑޮލިޑުގެ ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ އެ ޓީމުންނެވެ. މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޮސްކާ ޕްލާނޯއެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ވަޔަޑޮލިޑް ކުރީގައި އޮވެގެން ނިންމާލި ނަމަވެސް، ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންހެލް ކޮރެއާއެވެ. އަދި މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ވަޔަޑޮލިޑުގެ ސާޖީ ގާޑިއޯލާ ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި، ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެތުލެޓިކޯ ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު އެތުލެޓިކޯއިން ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، މިއީ އެ ޓީމުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި 11 ވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެތުލެޓިކޯއިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ސިމިއޯނީގެ ކޯޗުކަމުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2013-2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް