ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:43
ޓްރީޓޮޕްގައި ހިންގާ ފްލޫ ކްލިނިކް،
ޓްރީޓޮޕްގައި ހިންގާ ފްލޫ ކްލިނިކް،
ޓްވިޓަރ
ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި
 
އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި ކޮވިޑް19 ދަނީ ހަލުވިމިނެއްގައި ފެތުރެމުން
 
ކްލިނިކްތަކުން ޚިދުމަތް ދޭން ވާނީ މިކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި
 
ފްލޫ ކްލިނިކްތައް ހިންގަންވާނީ އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާ ގައިޑްލައިންނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި ކޮވިޑް19 ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާތީ، އާސަންދަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުންނާއި ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކްތަކުން ފްލޫ ކްލިނިކް ހިންގުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފްލޫ ކްލިނިކްތައް ހިންގަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ރިކުއަރމަންޓްތަކާއި ފްލޫ ކްލިނިކް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ގައިޑްލައިންނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކްލިނިކްތަކުން ޚިދުމަތް ދޭން ވާނީ މިކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތައް މިނިސްޓްރީގެ [email protected] އީމެއިލަށް 25 މެއި 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން އީމެއިލްކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކޮވިޑް19ށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާތީ، މިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް އާސަންދަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާސަންދައިން ކަނޑައަޅާ އަގެއްގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބަލި މީހުންނަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ މީހުން އެކަމަށް އެދި [email protected] އީމެއިލަށް 23 މެއި 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން ފޮނުވުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ވަނީ ވަރަށް ގޯސްވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. ފުލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ވަނީ ބާރު ބޮޑުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް