ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2021 | ހުކުރު 18:34
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދުބާއީގައި ގައުމީ ޓީމު ކޭމްޕްކުރުން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ދުބާއީއަށް ފުރަން ގައުމީ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަނީ
 
ގައުމީ ޓީމުން ތަމްރީނުތައް ހަދަމުން އައީ ޖެންގެ ބޯލްރޫމްގައި
 
ދުބާއީ އާއި ޗައިނާއަށް ދާނީ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ހޮޓެލް ޖެންގައި ތަމްރީނުތައް ހަދަމުން އަންނައިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދުބާއީއަށް ފުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. މީގެ ކުރިން ތަމްރީނުތަކަށް 33 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ގައުމީ ޓީމު ހޮޓެލް ޖެންގައި ކޭމްޕްކުރިއިރު، ދުބާއީ އާއި ޗައިނާއަށް ދާނީ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިހާތަނަށް އައިރު ގައުމީ ޓީމަށް ދަނޑުގައި ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާއިރު، ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނު ހަދަމުން އައީ ޖެންގެ ބޯލްރޫމްގައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ގައުމީ ޓީމުން ހޮޓަލް ޖެންގެ ބޯލްރޫމުގައި ބާއްވާ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ވީޑިއޯތަކެއް އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ހިއްސާކުރެއްވިއިރު، ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވާ ހުރިހާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، ބޯލްރޫމެއްގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހިފައިވާ ހަމައެކަނި ޓީމު ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ އާއިލާ އާއި އަނބިދަރިން ދޫކޮށްފައި ގައުމީ ކަމެއްގައި ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗިން ސްޓާފުން ވަމުން އަންނަ ގުރުބާނީ އަށް ތައުރީފު ހައްގު ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ އޭޝިއާގެ ބޮޑެތި ޓީމުތަކާ ކުޅެން ޖެހިފައިވާއިރު، ގައުމީ ޓީމަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރި ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ޓީމުތަކުން ގައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމުގައި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދީފި. ރާއްޖޭގައި އެކަން ނުކުރެވި އޮތުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް. އިދާރާތަކުން ގައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭންޖެހޭ.
އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ)

އަދި މީގެ ކުރިން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އާ ހިއްސާކުރެއްވި މެސެޖެއްގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މާޓިން ކޫޕްމަން ވަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބޯލްރޫމެއްގައި ތަމްރީނުކުރަން ޖެހިފައިވާތީ، މިއީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކަކީ އާދައިގެ ގޮތަކަށް ދާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދަނޑުމަތީގައި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ ވަރަކަށް ދުވަހަށް ކަމަށްވުމުން، އޭގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުން، ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދުބާއީގައި ގައުމީ ޓީމު ކޭމްޕް ކުރާނެއެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ދުބާއީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 10 ދުވަހު ތަމްރީނުތައް ހެދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ދުބާއީގައި ކުރިއަށްދާ ތަމްރީނުތަކުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެފްއޭއެމުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމީ ޓީމު ދުބާއީއަށް ފުރާނެއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެއިން އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެގެން އަދި ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑު:

  • ގޯލްކީޕަރުން: ހުސެއިން ޝަރީފް (ހުސެން)، މުޙައްމަދު ފައިސަލް، މުޙައްމަދު ޝަފީއު (ޗެކް)، އަލީ ނާޖިހު (ނާޖީ)
  • ޑިފެންޑަރުން: އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ)، ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ)، އަޙްމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް)، މުޙައްމަދު ސާއިފް، ހުސައިން ސިފާއު ޔޫސުފް (ކުރޯ)، ހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި)، އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕެ)، އަލީ ޝަމާލް އަބްދުﷲ (ޝައްމު)
  • މިޑްފީލްޑަރުން: އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ)، މުޙައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ)، ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓް)، މުހައްމަދު އުމެއިރު، އިބްރާހިމް އައިސަމް، ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު)
  • ފޯވާޑުން: އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)، އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)، އިބްރާހީމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ)، އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ، މުޙައްމަދު ނާއިމް، އަލީ ހައިޝަމް (ޗުމްޕު)، ހަސަން ނަޒީމް ގާސިމް (ޗޯޓު)
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް