ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 16:57
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް- މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގެންދަނީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް- މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގެންދަނީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުން
ޕޮލިސް
ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅު އޮޕަރޭޝަން
ހަރުކަށިފިކުރާ ދެކޮޅަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދަނީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުން
ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 4 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެއިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުމާލެގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު، މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދަނީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ބ އަތޮޅު ދަރަވަންދޫއިންވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާއަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ މީހެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މާލޭ ނީލޯފަރު މަގުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން ވަނީ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް