ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 23:30
ރ. ކިނަޅޮހުގައި މި ސަރުކާރުން އެޅި އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު
ރ. ކިނަޅޮހުގައި މި ސަރުކާރުން އެޅި އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް
ރާއްޖޭގެ 25 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު އަޅަނީ
 
ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 25 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ
 
މިހާތަނަށް ހަތަރު ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ވަނީ އަޅާފައި

ރާއްޖޭގެ 25 ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަޒީރު ވަނީ ވޮލީބޯޅަ މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ނިންމި 25 ރަށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ ހދ. ފިނޭ، ހދ. ކުމުންދޫ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ، ށ. ފުނަދޫ، ށ. މިލަންދޫ، ބ. ކެންދޫ، ބ. ގޮއިދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ކ. ތުލުސްދޫ، ވ. ކެޔޮދޫ، ވ. ފެލިދޫ، ވ. ފުލިދޫ، މ. ދިއްގަރު، ފ. މަގޫދޫ، ފ. ނިލަންދޫ، ތ. މަޑިފުށި، ތ. ހިރިލަންދޫ، ލ. ފޮނަދޫ، ގއ. ވިލިނގިލި، ގއ. ނިލަންދޫ، ގއ. ކޮލަމާފުށި، ގއ. ދާންދޫ، ޏ. ފުވައްމުލައް އަދި ސ. ފޭދުއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުން މި ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 25 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެއެވެ. އަދި އެ ވުޒާރާގެ އަމާޒަކީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މި ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުން ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ 25 ރަށެއްގައި މި ސަރުކާރުން އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު އަޅާއިރު، މީގެ ކުރިން ވަނީ ހަތަރު ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓު ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އެއީ އަދ. ދިއްދޫ، ރ. ކިނަޅޮސް، އއ. އުކުޅަސް އަދި ކ. ހުރާއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިސްނަންގަވައިގެން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް