ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2021 | ބުދަ 00:40
ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)
ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)
ރާއްޖެ އެމްވީ
ދަގަނޑޭ އެނބުރި ޓީމާ ގުޅުން
ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުން ދަގަނޑޭ އެނބުރި ޓީމަށް
 
އަންހެނުން ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ދަގަނޑޭ މީގެ ކުރިން ކޭމްޕް ދޫކޮށްލި
 
ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމާއެކު ދަގަނޑޭ ވަރަށް އަވަހަށް ކޭމްޕާ ގުޅޭނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވުމާއެކު ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަލުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޭމްޕާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް މީގެ ކުރިން އެކުލަވާލި 33 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނުނުއިރު، އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައުމީ ޓީމާއެކު ހޮޓެލް ޖެންގައި ކޭމްޕްކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ދާދި ފަހުން ދަގަނޑޭގެ އަންހެނުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އޭނާ ވަނީ ކޭމްޕް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އެއަށްފަހު ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދަގަނޑޭ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރިއިރު، ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމާއެކު އޭނާ އަލުން ޖެންގައި ކުރިއަށްދާ ކޭމްޕާ ވަރަށް އަވަހަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެއެވެ.

އަންހެނުން ޕޮޒިޓިވްވެ ދަގަނޑޭ މީގެ ކުރިން ކޭމްޕް ދޫކޮށްލިއިރު، އެފްއޭއެމުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ކޭމްޕް ދޫކޮށް ދަގަނޑޭ މީގެ ކުރިން ހުރީ އޭނާ މަންމަ ގޭގައި އާއިލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. އަދި އަންހެނުންނާ ދަގަނޑޭ ކޮންޓެކްޓް ނުވާ ކަމަށާއި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަގަނޑޭ އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދަގަނޑޭ އަލުން ގައުމީ ޓީމާ ގުޅުނުއިރު، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނާއި އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން މީގެ ކުރިން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހުރެ ސްކޮޑުން ވަކިވީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ފޯވާޑް ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) އާއި، އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އެވެ. އަދި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ) އަށްވެސް ވަނީ ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު ،ޗައިނާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދުބާއީގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކޭމްޕްކުރަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ދާދި ފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެއިން އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެގެން އަދި ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް