ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 15:45
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ)
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ)
އެފްއޭއެމް
އީސަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އީސައަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
 
އީސަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓައި
 
ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޭމްޕްކޮށްފައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނަށް އެކުލަވާލާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުން ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ) އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އީސަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިމިވަނީ އޭނާގެ ރަށް ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓައެވެ. ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން ނިމުމުން މި މަހު ހަވަނަ ދުވަހު ޗުއްޓީއަށް އީސަ ރަށަށް ދިޔައިރު، މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ލިބުނު ނަތީޖާއިން އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ކޮލިފައިން މެޗުތަކަށް މީގެ ކުރިން އެކުލަވާލި 33 ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުގައި އީސަ ހިމެނުނު ނަމަވެސް، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ފައިނަލް ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ގެއްލޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ގައުމީ ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ރަސްމީ ސްކޮޑް ފައިނަލް ކުރާނެއެވެ.

ގައުމީ ޓީމުން އީސައަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭއިރު، މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އޭނާ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް އެނބުރި އައީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގައި އީސަ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ހަތް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޔޫވީން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ޖެހިޖެހިގެން ތިން މޮޅު ހޯދުމުގައި އީސަގެ ދައުރު ބޮޑެވެ.

ޗައިނާއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހޮޓެލް ޖެންގައި ކޭމްޕްކޮށްފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވަނީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިޔާލާ ޗައިނާއަށް ދިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ފަރިތަކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެތީ، ޗައިނާގައި ރަނގަޅު ފަރިތަކުރުންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއަށް ފުރަން މިހާރު ވިސާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ވިސާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް ގައުމީ ޓީމު ފުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ގައުމެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެ ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
91%
9%
0%
0%
ކޮމެންޓް
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 22:59
މެނޭޖަރު
އީސަ އެކަނިއެއް ނޫން. ޔަސްފާދު ހަބީބް ވެސް