ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބު 2021

  • ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް ރާއްޖެއެމްވީގެ މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ
  • ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  • 173،909 މީހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ވޯޓު ލައިފި، އެއީ 63.67 %
 
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް ރާއްޖެއެމްވީގެ މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 19:03
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި

ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 51 ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓުލާ ވަގުތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 117 ވޯޓު ފޮއްޓެއް. ބަހައްޓާފައިވަނީ 713 ވޯޓު ފޮއްޓެއް

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 18:50
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
173،909 މީހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ވޯޓު ލައިފި، އެއީ 63.67 %

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް 173،909 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ހާމަކުރައްވާފައިވާ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ވޯޓުލާފައިވަނީ 88،010 ފިރިހެނުންނާއި 85،899 އަންހެނުންނެވެ. މިއީ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 63.67 އިންސައްތައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 117 ވޯޓު ފޮއްޓެކެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 18:45
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކިއު ބަންދު ކުރުމުގައި އޮޅުންތަކެއް އެރި، މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިން – ހަބީބު

ވޯޓު ކިއު ބަންދު ކުރުމުގައި އޮޅުންތަކެއް އެރި ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކިއު ބަންދުކުރުމުގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހަބީބު ވިދާޅުވީ ބައެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ގަޑިއަށް ވޯޓްލާން ނުފެށުމާއި، ކަރަންޓީން އަދި ޕްޒިޓިވް މީހުންގެ ލިސްޓެއް އެޗްޕީއޭއިން ހިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާތީ ވޯޓު ނެގުން ބަންދުކުރުމަށް ނިންމީ ހަވީރު 6:00 ކަމަށެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައީ ޕޮޒިޓިވް އަދި ކަރަންޓީން މީހުންނަކީ ކޮބައިކަމެއް ދެނެނުގަނެވޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭއާއި މަޝްވަރާކުރުމުން އެކަމުގެ އަލިމަގެއް ނުފެނުނު ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 5:00 ގައި ކިއު ބަންދު ކުރި މަރުކަޒުތަކަށް ގުޅާ އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުރި މަރުކަޒުގައި ދިމާވި މައްސަލަ ވެސް މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ވޯޓު ލާން ގޮސް މައްސަލަ ޖެހުނު މީހުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 6:00 އާއި ހަމައަށް ވޯޓުލާން ކިއުއަށް އަރައި ތިބި އެންމެނަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ކަމަށާއި، ވޯޓު ނުލެވޭނީ 6:00 ގެ ފަހުން ކިއުއަށް އެރި މީހުންނަށް ކަމަށް ވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަބީބު ވިދާޅުވީ 6:00 ގައި ބަންދު ކުރަނީ ހެނދުނު 7:00 ގައި ވޯޓުލާން ފެށުނު ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި ކަމަށާއި، 8:00ގެ ފަހުން ވޯޓުލާން ފެށި ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރާނީ ދީފައިވާ ވަކި ގަޑިތަކަކަށް ކަމަށެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 18:41
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތައް އީސީން ހާމަކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެށުން ލަސްވެފައިވާތީ، ވޯޓުލާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 18:22
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފުވައްމުލަކު މެދު ދެކުނު ދާއިރާގެ R5.1 ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފިއެވެ. އެވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާފައިވާ ގޮތަކީ:

ފިރިހެނުން: 205

އަންހެނުން: 274

ޖުމްލަ: 479

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ އަކީ 86.46

ވޯޓު ގުނަން ފަށާނީ 6:30

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 18:12
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކިއު ބަންދު ކުރަން ފަށައިފި

ކިއު ބަންދު ކުރި ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި ހދ. މަކުނުދޫ، ށ. ބިލެއްފަހި، އއ. މާޅޮސް، ބ. މާޅޮސް، ގއ. އަތޮޅު-މާލެ 6 ނަންބަރު ފޮށި، ހިތަދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، ހއ. ހޯރަފުށި، ހުޅުމާލެ ހުރަވީ ސްކޫލްގައި ހުރި ފޮށޮތަކުގެ ކިއު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 17:11
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ދޮޅުލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

މިހާތަނަށް 155،192 މީހަކު ވަނީ ވޯޓު ލާފައި

79007 - ފިރިހެން

76185 - އަންހެން

43% މީހުން ވޯޓުލައިފި

3 ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ނެގުން ބަންދުން ކޮށްފި

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 16:53
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް - ވޯޓުލާ މަޒުކަޒުގައިވާ އިންތިހާބާ ގުޅުންހުރި ސާމާނު

އިންތިހާބަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް މިޖަމްއިއްޔާއިން އޮބްޒާވްކުރާ ހުރިހާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަމައަށް ހުރި

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 16:50
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އިންތިހާބުގެ ފެށުން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށް ފަހު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން

ވޯޓުލާ މަޒުކަޒުގެ ތައްޔާރީތައް

34 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ފޮށި ހުސްކަން ވަނީ 2 ވޯޓުލާ މީހުންގެ ހާޒިރުގައި ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވޭ

ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރެވުނު އިރު 2 ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުލާ ފޮށީގައި 4 'ޕުލް ޓައިޑް ސީލް" އަޅުވާފައި ނުވޭ

01 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ގުނާ 'ރީކޮންސައިލް' ކޮށްފައި ނުވޭ

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 16:48
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އިންތިހާބުގެ ފެށުން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށް ފަހު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން

 ވޯޓުލާ މަޒުކަޒުގެ އޮފިޝަލުން ހާޒިރުވުން

 34 ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައިި އޮފިޝަލުންގެ ހުރިހާ މައްސޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރަން ހާޒިރުވާންޖެހޭ އޮފިޝަލުން ހަމައަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބި

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 16:46
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އިންތިހާބުގެ ފެށުން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށް ފަހު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން

 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ހުޅުވި ގަޑި

2 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ފެށުނީ 6:50 އާއި 6:59 އާއި ދެމެދު (%6)

14 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ފެށުނީ 7:00 އާއި 7:10 އާއި ދެމެދު (%41)

11 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ފެށުނީ 7:11 އާއި 7:30 އާއި ދެމެދު (%32)

7 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ފެށުނީ 7:30 ގެ ފަހުން (%21)

ހުރިހާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް 8:00 ގެ ކުރިން ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ. 

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 16:45
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވޯޓުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ޕާޓީތަކުގެ 91 އިންސައްތަ އޮބްޒާވަރުން ހަރަކާތްތެރިވޭ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސq
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 16:38
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
މިހާތަނަށް 138،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލައިފި
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 16:23
Writer Profile Picture
ޝިއުނާ ސޯލިހް
އަލްހާންވެސް އެދެނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަލްހާން ފަހުމީ ވޯޓު ލައްވައިފި

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 15:04
Writer Profile Picture
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ވޯޓުލުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް - މަހުލޫފު

ލިބިފައިވާ ހައްގުގެ ބޭނުންކުރައްވާ ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރަށް މަންދޫބުން އިންތިހާބުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެލުމަށް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު ވޯޓު ދެއްވައިފި - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 15:00
Writer Profile Picture
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ހުރިހާ ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފ

ހުރިހާ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ 713 ވޯޓު ފޮށި

ހުރިހާ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 14:05
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކުރީގެ ނައިބްރައީސް ޖިހާދުވެސް ވޯޓު ލައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުވެސް ވޯޓު ލައްވައިފި، ޖިހާދު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލެއްވުމަށް ކެންގަރޫ ކިޑްސްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށް

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 13:50
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު އަދާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ބަސް ވޯޓުން އިއްވަވާ: ނައިބްރައީސް

ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ފެންނަމުން މިދަނީ ސިއްޙީ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު އަދާކުރާ މަންޒަރުކަމަށް، ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ދިމާއަށް ކަމަށް، އަދި ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސަތަކީވެސް ލާމަރުކަޒު ކުރުންކަމަށް ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވި

ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު އަދާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނުމަށްޓަކައި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ވޯޓު ލެއްވުމަށް،

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 13:47
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްވެސް ވޯޓު ލައްވައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބުގައި ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްވެސް ދާދި ދެންމެ މިވަނީ ވޯޓު ލައްވާފައި، އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށް މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް،

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 13:44
Writer Profile Picture
ޝިއުނާ ސޯލިހް
އިންތިހާބަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ބޮޑު ކަމެއް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެއް ނުވޭ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އޮބްޒާވަރުންގެ އޮބްޒަވޭޝަންއިން ދައްކާ ގޮތުގައި 8.30 އާއި ހަމައަށް ގައުމު އޮތީ ސުލްހަވެރި ހާލަތެއްގައި. އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ވޯޓުލުން ފެށުނު. އިންތިހާބަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ބޮޑު ކަމެއް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެއް ނުވޭ.

މާލެ އަދި 19 އަތޮޅެއްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ޖުމްލަ 55 އޮބްޒާވަރުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 13:18
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ރައީސް ނަޝީދުވެސް ވޯޓު ލައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވޯޓު ލައްވައިފި. އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް، އަދި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވޯޓުގެ ޙައްޤު ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައި

ނަޝީދު ވޯޓު ދެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 13:18
Writer Profile Picture
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ވޯޓުލާން ދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފި

ވޯޓުލާން ވޯޓު ލާން ދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ހެނދުނު ވޯޓުލާން ކިއުތަކުގައި ތިބި މީހުނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކިއުތަކުގައި ޖެހި ވޯޓުލާން ފަށައިފިއެވެ.

އީސީން ބުނެފައިވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 40 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، މެދު ހެންވެއިރު ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 13:13
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
18:00 ވާއިރު ކިއުގައި ވޯޓު ލުމަށް މީހަކު ނެތްނަމަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ބަންދު ކުރާނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި 18:00 ވާއިރު ކިއުގައި ވޯޓު ލުމަށް މީހަކު ނެތްނަމަ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ބަންދުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމަށް

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 12:40
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ތޮއްޖެހިގެން ވޯޓުލާން ދާން މަޑުނުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ފާހަގަވިކަންކަން ހާމަކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ޚާއްސަ ހާލަތެއް ދިމާނުވާ ހުރިހާ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގައި ގަޑިއަށް ވޯޓުލުން ފެށުނު ކަމުގައެވެ. ކޮވިޑް ނުފެތުރޭ ގޮތަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ ތޮއްޖެހިގެން ވޯޓުލާން ދާން މަޑު ނުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލާން ދިއުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިރު ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހުން މަދުކަން ފާހަގަކޮށް އެ އިދާރާއިން ބުނީ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެށުން ލަސްވި ސަބަބަކަށްވެސް މިކަން ވެގެން ދިޔަކަމަށެވެ. ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި މީހުން އެއްވެ ތިބޭއިރު ގައިދުރުކަން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި މާސްކްއެޅުން ފިޔަވައި ދެން ހުރި ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާނުވާކަން ފާހަގަވާކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 12:31