ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 16:31
ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަނީ
 
ކާނިވަލުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލީ ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
 
މުބާރާތުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ލިބުމުން

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގައި އޯޕަން މުބާރާތާއި އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ނިންމާލި ނަމަވެސް، ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެ ފަހަރު މުބާރާތް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ މާލެ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއުލާންކުރި ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

Advertisement

އެއާއެކު މިހާތަނަށްވެސް ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ. "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު މުނާޒް ވިދާޅުވީ ކޮމްޕެނީ މުބާރާތަކީ ބޮޑު އަގު ދީގެން ބާއްވާ މުބާރާތަކަށް ވުމާއެކު، އެ މުބާރާތް ކެންސަލް ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ދުވަހުގެ މުބާރާތަކަށް އެ މުބާރާތް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް، މުބާރާތުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ކަމަށްވެސް މުނާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ މެދުތެރެއިން ކުޅުން މެދުކަނޑާލިއިރު، މި ފަހަރުގެ މި މުބާރާތުގައި 14 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ ކުރިން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާނީ ތިން ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އަދި ސެމީ ފައިނަލަށް ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ދަތުރުކުރާއިރު، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭނީ ތިން ގުރޫޕުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ހަތަރުވަނަ ޓީމަށެވެ.

މި އަހަރު ކްރިކެޓް ކާނިވަލް ބާއްވާއިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކާނިވަލް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް