ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވުން
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ، މިއީ 93 ވަނަ މަރު
 
ފަހަކަށް އައިސް ކޮވިޑް ބަލީގައި ގާތްގާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފަނާވަމުން
 
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހުކުރުދުވަހު އެކަނިވެސް 5 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައި
 
އެންމެފަހުން ނިޔާވީ ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާހޯދި 87 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
ކ. މާލެ |
މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 93 މީހަކު ކޮވިޑް ބަލީގައި ވަނީ ނިޔާވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖޭގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާހޯދަމުންދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. އެމީހާގެ އުމުރަކީ 87 އަހަރެވެ. އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 01:39 އެހާކެއްހާއިރުއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 5 މީހަކު މިބަލީގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިޔާވި މީހާއާއެކު ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 93ށް އަރާފައެވެ.

ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން، ހުކުރު ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ނިޔާވެފައި ވަނީ، އުމުރުން 86 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރުވިލޭރޭ މެންދަމު 02:46 ހާއިރު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި 88 ވަނަ މީހާއެވެ.

ކޮވިޑް ބަލީގައި ހުކުރު ދުވަހު ދެވަނަ އަށް ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 64 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 06:30 ހާއިރު އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި 89 ވަނަ މީހާއެވެ. އަދި 3 ވަނައަށް ނިޔާވެފައިވަނީ ޑީއެޗް-11ގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 86 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ.

އޭގެފަހުން ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:48 ހާއިރު ވެސް ވަނީ މީހަކު ނިޔާވެފައެވެ. އެއީ އުމުރުން 78 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އީއާރްއަށް ގެނެސް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އެންމެ ފަހުން ނިޔާވެފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. އެމީހާގެ އުމުރަކީ 63ކެވެ. އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 11:53ގައެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހުވެސް ވަނީ 4 މީހަކު ނިޔާވެފައެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހު 3 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑރ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވަނީ ކުރިއާ ޚިލާފަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސްވަމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި މިހާރު ފަރުވާދެމުން އަންނަ 65 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ އުމުރުން 40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނެވެ. ކުރިން މި ބަލީގައި ބޮޑުވަރު ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމަށް ވިޔަސް ކޮވިޑްގެ އައު ރާޅާއެކު ހާލަތު މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ކޮވިޑް ޖެހޭ ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ 211 ކުއްޖަކަށް މި ބަލިޖެހިގެން އަންނަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދާ ގިނަ މީހުންނަކީ ވެކްސިންވެސް ޖަހާފައިނުވާ މީހުންނެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވަނީ އައިސީޔޫއަށް ލުމާއި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ފެނުމާއި ދޭތެރޭ އައު ޕެޓާނެއް ފެނިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުރިއާއި ޚިލާފަށް މިހާރު އައިސީޔޫގައި އޮވެ އަލާމާތްތައް ފެންނަތާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެއެވެ. އަމިއްލައަށް ނޭވާ ނުލެވި ވެންޓިލޭޓަރަށް ލާންޖެހޭ މީހުން އިތުރުވެފައިވާއިރު، ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ގިނަ ގުނަވަންތަކެއްގައި މައްސަލަ ޖެހެއެވެ. މެޝިނުން ނޭވާލެއްވިޔަސް އޮކްސިޖަން ދާންޖެހޭ ހިސާބަށް ފޯރުނުކޮށްދެވުމަކީ މިހާރު މި ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާ ސަބަބެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved