ލަޕޯޓް ސްޕެއިނަށް ކުޅެން ނިންމުން
ފްރާންސް ދޫކޮށް ލަޕޯޓް ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ޓީމަށް
 
ސްޕެއިން ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ލަޕޯޓަށް ފީފާއިން މިހާރު ވަނީ ދީފައި
 
ލަޕޯޓް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފްރާންސްގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ކުޅެފައި
ކ. މާލެ |
ފްރާންސްގެ ޒުވާން ޓީމުތަކަށް ކުޅުނު ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު އައިމެރިކް ލަޕޯޓް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުމުން ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު އައިމެރިކް ލަޕޯޓް ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 26 އަހަރުގެ ލަޕޯޓް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފްރާންސްގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ކުޅެފައެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އައިރު ފްރާންސްގެ ސީނިއާ ޓީމުން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބަލްގޭރިއާ އާއި ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑުގައި ލަޕޯޓް ހިމެނި ނަމަވެސް، އެ މެޗުތަކުގައި އޭނާ އިނީ ބެންޗުގައެވެ. އަދި ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު އޮތް ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި އެންޑޯރާ އާއި އަލްބޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސުން ނެގި ސްކޮޑުގައި ލަޕޯޓް ހިމެނި ނަމަވެސް، އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެ މެޗުތަކުގައިވެސް އޭނާ ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއާއެކު ލަޕޯޓް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމާފައެވެ. އަދި ފްރާންސްގެ ސީނިއާ ޓީމަށް މިހާތަނަށް އޭނާ މެޗެއް ކުޅެދީފައި ނުވާތީ، ސްޕެއިން ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ފީފާއިންވެސް މިހާރު ވަނީ ދީފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ލަޕޯޓް ލައްވައި ސްޕެއިނަށް ކުޅުވަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރީ ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭއެވެ. އެއާއެކު ސްޕެއިނުގެ ރަށްވެހިކަން ލަޕޯޓަށް ދީފައިވާކަން ދާދި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޔޫރޯ ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، ސްޕެއިން ހިމެނެނީ ގްރޫޕް އީގައެވެ. މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ ސްވިޑެން، ޕޮލެންޑް އަދި ސްލޮވާކިއާއެވެ.

މީގެ ކުރިން ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއަށް ކުޅުނު ލަޕޯޓް ސިޓީއާ ގުޅެފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. އެއަށްފަހު ލަޕޯޓް ވަނީ މިހާތަނަށް ސިޓީއަށް 111 މެޗު ކުޅެދީ އަށް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ސިޓީއާއެކު މިހާތަނަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved