އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ނިއުކާސަލް އަތުން ޗެމްޕިއަން ސިޓީއަށް ހަނި މޮޅެއް
 
ނިއުކާސަލް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 83 ޕޮއިންޓާއެކު
ކ. މާލެ |
ނިއުކާސަލާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ 4-3 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ހަނިގޮތަކަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ލީގުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ސިޓީއަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

އެއާއެކު ހުކުރު ދުވަހުގެރޭގެ މެޗަށް ސިޓީ ކުރިމަތިލީ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންނެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ނިއުކާސަލުންނެވެ. މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެމިލް ކްރާފްތެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔާއޯ ކަންސެލޯ ވަނީ ސިޓީއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ސިޓީއަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފެރާން ޓޮރޭސްއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖޯލިންޓަން ވަނީ ނިއުކާސަލަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ނިއުކާސަލުން ވަނީ މި މެޗުގައި އަލުން ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެ ޓީމުގެ ޖޯސެފް ވިލޮކް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ސިޓީގެ ގޯލްކީޕަރު ސްކޮޓް ކާސަން މަތަކުރި ނަމަވެސް، ވިލޮކް ވަނީ ރިބައުންސް ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ސިޓީގެ ފެރާން ޓޮރޭސް ވަނީ ގާތްގާތުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައި، އެ ޓީމު ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ. މި މެޗުގައި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޓޮރޭސް ހެޓްރިކް ހެދިއިރު، އޭނާ ވެފައިވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހެޓްރިކް ހެދި ސިޓީގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު ސިޓީ އޮތްއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 36 މެޗުން 83 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ދެވަނައިގައި އޮތް ޔުނައިޓެޑަށް 36 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 70 ޕޮއިންޓެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިޓީން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ އެ ޓީމުން ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ފަސްވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސިޓީން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved