ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 19:48
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ، ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ، ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި
މެޓް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވުން
ތިލަދުންމަތިން ފެށިގެން ފާދިއްޕޮޅަށް އޮރެންޖު އިންޒާރު، މުލަކަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫއަށް ހުދު ސަމާލު
 
ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 19:15ން ފެށިގެން 22:15 ށް ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ. އަތޮޅަށް އޮރެންޖު އިންޒާރު ވަނީ ނެރެފައި
 
މ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 18:45 ން ފެށިގެން 23:45 އާއި ހަމައަށް ހުދު ސަމާލު ވަނީ ނެރެފައި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ. އަތޮޅަށް އޮރެންޖު އިންޒާރު، މ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި އެވެ.

Advertisement

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 18:45 ން ފެށިގެން 23:45 އާއި ހަމައަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ހުދު ސަމާލު ނެރުނީ ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރެވެހުމާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލާފާ ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ. އަތޮޅަށް އޮރެންޖު އިންޒާރު ވެސް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 19:15ން ފެށިގެން 22:15 ށް އޮރެންޖް އިންޒާރު ނެރެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ އޮރެންޖް އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުން އެކަށީގެންވާތީއާ، ގަޑިއަކު 34 މޭލާއި 40 މޭލާއި ދެމެދު ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 60 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލާފާކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުތަައް ގަދަވެ އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް