މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލް ސެންޠަރު ބަންދުކުރުން
މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލް ސެންޓަރު ބަންދުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ޓިކެޓް ނެގުމަށް އެދިއްޖެ
 
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރު
 
ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން އަންނަނީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިއާއަށް
 
ނިންމުން ނިންމީ މިދުވަސްވަރު ދަތުރުފަތުރު މަދުވުމާއި ބަލީގެ ނުރައްކާ އިތުރުވުމުން
ކ. މާލެ |
ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް
ޓްވިޓަރ

ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައި އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް މޯލްޑިވިއަންއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިދުވަސްވަރު ދަތުރުފަތުރު މަދުވުމާއި ބަލީގެ ނުރައްކާ އިތުރުވުމުން ކަމަށެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ޓުވީޓްގައި ވަނީ ޓިކެޓް ނެގުމަށް އީމެއިލް ނުވަތަ ވައިބަރ ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

މިވަގުތު މޯލްޑިވިއަނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން އަންނަނީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިއާއަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުން ކޯވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި ސަރަޙައްދުގެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުންވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މޯލްޑިއަނުން ބުނީ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ގައުމުތަކަށް އަނބުރާ ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށާއި ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް އެކުންފުނިން ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގައުމީ އެއަރލައިންގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް ގަތުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ކޯލް ސެންޓަރ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންއިން ދަނީ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިންވަނީ ޓިކެޓް ގަތުމަށް ޚާއްސަ އެޕެއްވެސް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް ގަންނަ މީހުން އިތުރުވަމުން އަންނަކަން އެކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޙިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވީ ނަމަވެސް، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށާއި އެ އެއަރލައިންގެ ވައިބަރ ޕްލެޓްފޯމުންވެސް ޓިކެޓް ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވިއަންގެ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށްވެސް ޓިކެޓް ގަނެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ވައިބަރ ޕްލެޓްފޯމާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް ގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު 10:00 އަކުން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ލިބޭނެކަމަށްވެސް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ދަނީ މާލެ ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ 16 އެއަރޕޯޓަކަށް ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންނެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ އެކުންފުނީގެ 21 ވަނަ އަހަރީދުވަސް މިދިޔަ މަހުގެ 13 ވަނަދުވަހު ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ދަށުން އުދުހޭ ފްލައިޓްތަކުގެ ނަން މޯލްޑިވިއަނަށް ބަދަލުކުރީ 2008 ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ މިިދިޔަ 21 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved