ޖަރުމަން ކަޕް
ޖަރުމަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑޯޓްމުންޑަށް
 
ލައިޕްޒީގް އަތުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
މިއީ ޑޯޓްމުންޑުން ޖަރުމަން ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަސްވަނަ ފަހަރު
ކ. މާލެ |
ޖަރުމަން ކަޕުގެ ތައްޓާއެކު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ޓީމު
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އާރްބީ ލައިޕްޒީގް ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުން ހޯދައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުން ޑޯޓްމުންޑް މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުންވެސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޑޯޓްމުންޑުން ވަނީ ތިން ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ޑޯޓްމުންޑުން ލީޑު ނެގިއިރު، މެޗު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޭޑަން ސަންޗޯއެވެ. އަދި މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް ވަނީ ޑޯޓްމުންޑުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޑޯޓްމުންޑުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ސަންޗޯއެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ލައިޕްޒީގުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑަނިއެލް އޮލްމޯއެވެ. އެކަމަކު މެޗު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ހާލަންޑް ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ޑޯޓްމުންޑަށް ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ޑޯޓްމުންޑުން ޖަރުމަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު، މިއީ 2016-2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނަށްފަހު އެ ޓީމުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ޑޯޓްމުންޑުން ޖަރުމަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ފަސްވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved