ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ޕޯޗުގަލުގެ ޕޯޓޯގައި
 
މީގެ ކުރިން ފައިނަލް މެޗު ކުޅެން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އިސްތަންބޫލުގައި
 
މި މަހު 29 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ
ކ. މާލެ |
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ އެސްޓާޑިއޯ ޑޮ ޑްރާގޯ ސްޓޭޑިއަމް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ޕޯޗުގަލުގެ ޕޯޓޯއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެން ހަމަޖެއްސީ އިސްތަންބޫލުގައެވެ. އެކަމަކު އޭރު ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްކޮށް އޮތުމުން، މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ހަމައިން ފަށައިގެން މެޗުތައް ކުޅެފައިވަނީ ސެންޓްރަލައިޒްކޮށްގެން ޕޯޗުގަލުގެ ލިޒްބަންގައެވެ.

އެއާއެކު މި ސީޒަނުގެ ފައިނަލް މެޗު އިސްތަންބޫލުގައި ކުޅެން ޔުއެފާއިން ނިންމި ނަމަވެސް، އިސްތަންބޫލުގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ދާދި ފަހުން ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. މި މަހު 29 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރަން އޮތީ އިންގްލެންޑުގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީއެވެ. ގިނަ ގައުމުތަކުން ތުރުކީއަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އަންގާފައިވާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުންވެސް ވަނީ ތުރުކީއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެހެންކަމުން މި މެޗު އިސްތަންބޫލުގައި ކުޅުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވުމާއެކު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޔުއެފާއިން ވަނީ ފައިނަލް މެޗު ޕޯޗުގަލުގެ ޕޯޓޯއަށް ބަދަލުކުރިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ކުޅުމަށް މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އެސްޓާޑިއޯ ޑޮ ޑްރާގޯ ސްޓޭޑިއަމުގައެބެ. އެ ދަނޑަކީ 50،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ދަނޑެކެވެ. އަދި ޔުއެފާއިން އަންނަނީ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް 20،000 ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި މެޗު ބެލުމަށް އިންގްލެންޑުން އެކަނި 8،000 ސަޕޯޓަރުން ދާގޮތަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ޕޯޗުގަލުގެ ޕޯޓޯގައި ކުޅެން ނިންމިިއިރު، ފައިނަލް މެޗުގައި އިނގިރޭސި ދެ ޓީމު ވާދަކުރާތީ، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ވަނީ މި މެޗު އިންގްލެންޑުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅެން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާއިރު، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ސިޓީ ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުން ޕީއެސްޖީ ކަޓުވާލުމަށްފަހުއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޗެލްސީ ދަތުރުކުރީ ސެމީން މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަޓުވާލުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved