އިޓާލިއަން ލީގު
ޔުވެންޓަސް އާއި މިލާނަށް މުހިންމު މޮޅެއް
 
ސަސުއޯލޯ އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޓޮރީނޯ އަތުން މިލާން މޮޅުވީ 7-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން
ކ. މާލެ |
ސަސުއޯލޯ އާއި ޔުވެންޓަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 3-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ގަދަ ހަތަރަކަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޔުވެންޓަސް އާއި އޭސީ މިލާން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ވަގުތު ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސަސުއޯލޯ އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަސުއޯލޯއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނު ނަމަބެސް، އެ ޓީމުގެ ޑޮމެނިކޯ ބެރާޑީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއީޖީ ބުފޮން ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޭޑްރިއަން ރަބިއޯއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޔުވެންޓަސްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖިއަކޯމޯ ރަސްޕަޑޯރީ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ސަސުއޯލޯއަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން ޕައޮލޯ ޑިބާލާ ވަނީ ޔުވެންޓަސްއަށް އަލުން ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ އާއި ޑިބާލާ ލަބޑު ޖެހިއިރު، މިއީ މި ދެ ކުޅުންތެރިން ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި ކާމިޔާބުކުރި 100 ވަނަ ލަނޑުތަކެވެ.

ޓޮރީނޯ އާއި މިލާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މިލާން މޮޅުވީ 7-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅު މެޗުން މިލާން މޮޅުވީ ޓޮރީނޯ އަތުން 7-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި މިލާނުން ޖެހި ހަތް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އެ ޓީމުގެ އަންޓެ ރެބިޗް ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައި ހެޓްރިކެއް ހަދާފައެވެ. ދެން މި މެޗުގައި މިލާނުން ޖެހި އަނެއް ހަތަރު ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތެއޯ ހެނާންޑޭޒެވެ. އަނި އަނެއް ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ފްރޭންކް ކެސިއޭ އާއި ބްރާހިމް ޑިއާޒެވެ.

މި މެޗުތަކުން ޔުވެންޓަސް އާއި މިލާން މޮޅިވިއިރު، ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ މިލާނުން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރޯމާ އަތުން މޮޅުވެފައެވެ. އެއާއެކު އިންޓައަށް ކުޅުނު 36 މެޗުން ވަނީ 88 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބެނެވެންޓޯ އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވި އެޓަލަންޓާއެވެ. އެޓަލަންޓާ އާއި ތިންވަނައިގައި އޮތް މިލާނަށް 36 މެޗުން 75 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެޓަލަންޓާއަށް ކުރި ލިބެނީ ހެޑް-ޓު-ހެޑް ގަވާއިދުންނެވެ. އަދި ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީއަށް 36 މެޗުން 73 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ފަސްވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއަށް 36 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 72 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved