ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2021 | ބުދަ 21:59
މޫސުން ގޯސްވެ އޮރެންޖް އެލާޓް ވަނީ ނެރެފައި
މޫސުން ގޯސްވެ އޮރެންޖް އެލާޓް ވަނީ ނެރެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވުން
ހުވަދުއަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫއަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި
 
ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ
 
އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ 21:30ން 23:30ށް

މޫސުން ގޯސްވެ ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އޮރެންޖު އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މޫސުން ގޯސްވެ ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހިސާބަށް 21:30ން ފެށިގެން 23:30ށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވެ، ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވުމުން ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 8ން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖެހުމާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްރަށަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން، މެދުރާއްޖެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 17 މޭލާއި 27 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލާއި 55 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ.

ކަނޑުތައް އާންމުގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ ކަމަށާއި ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 4 ފޫޓާއި 8 ފޫޓާ ދެމެދުގައި ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. 

ދިޔަވަރު ބޮޑުގަޑިތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރާ މީހުން މޫސުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް