އަގްސާ މިސްކިތުގައި ދިން ހަމަލާތައް
މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް ޔަހޫދީން ދިން ހަމަލާތަކުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ
 
ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަދެ ނަމާދަށް ތިބި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދީފައި
 
މިއީ ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިން ރޭވި ޚާއްސަ ހިނގާލުމާ ދިމާކޮށް ދިން ހަމަލާތަކެއް
 
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭހެން މަދުވެގެން 305 މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް ވަދެ އެތަނުގައި ނަމާދަށް ތިބި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދީފައި
އަލްޖަޒީރާ

އިސްރާއީލުން އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް ހޯމަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން ތަކުގައި ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ އަގްސާއަށް ވަދެ އެތަނުގައި ނަމާދަށް ތިބި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދީފައެވެ.

ރަބަރު އުންޑައާއި ކަރުނަގޭހާއި އަތުބޮން ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭހެން މަދުވެގެން 305 މީހުނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރެޑްކްރެސެންޓުން ހަމަކުރެއެވެ. މީގެތެރެއިން 228 މީހުން މިހާރު ވަނީ ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންދެވިފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ހަތް މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.  

މި ހަމަލާތަކަކީ އިސްރާއީލުން ފާހަގަކުރާ ޖެރޫސަލަމް ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވި ޚާއްސަ ހިނގާލުމާ ދިމާކޮށް ދިން ހަމަލާތަކެކެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ، މެދުއިރުމަތީގެ ހަނގުރާމައިގައި އިސްރާއީލުން ނުހައްގުން އިރުމަތީ ގުދުސްގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަތުމަށް އަހަރުފުރޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މިދުވަހުގެ ޚާއްސަ ހިނގާލުމަކީ ގަދަބާރުން ޔަހޫދީން އަތުލައިގެންފައިވާ ބިންތަކުގެ މައްޗަށް އެމީހުން ބޮޑާވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ހިނގާލުމެކެވެ.

ޔަހޫދީން މި ހިނގާލުން ރޭވީ ޝެއިޚް ޖައްރާހުގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުން ގަދަބާރުން ނެރެލުމަށް ޔަހޫދީން ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުން ދަނިކޮށެވެ.

މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހަމާސް ޖަމާއަތުން ވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން، އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާފައެވެ. މި ހަމަލާތަކަކީ ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމުގެ ކުރިން މަސްޖިދުލް އަގްސާގެ ގޯތި ތެރެއިންނާއި ޝެއިޚްޖައްރާހުން އިސްރާއީލްގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފޭބުމަށް މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު ހަމާސްއިން ދިން ހަމަލާތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved