ގަތަރާއި ސައުދީގެ ގުޅުން
ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު ގަބޫލު ކުރައްވައި ގަތަރުގެ އަމީރު ސައުދީއަށް
 
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ
 
ސައުދީ ސަރުކާރުން ގަތަރުގެ އަމީރަށް ދައުވަތު އެރުވީ އެޕްރީލް މަހު
ކ. މާލެ |
ސައުދީއާއި ގަތަރުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލީ 2017 ގައި
ޑެއިލީ މެއިލް

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނުގެ ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައި ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން އަލް ޘާނީ ސައުދީއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ގަތަރުގެ އަމީރަށް ދައުވަތު އަރުވާފައިވަނީ ހުސްވި އެޕްރީލް މަހުގެ 27ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ސައުދީއަށް ވަޑައިގެން، ރަސްގެފާނު ސަލްމާނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގަތަރުގެ އަމީރުގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ގަތަރުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލީ 2017 ގައެވެ. ގުޅުން ކަނޑާލީ، އީރާނާއެކު ގަތަރުން ގާތް ގުޅުންތަކެއް ބާއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ގަތަރުން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް، ބަހްރެއިން އަދި މިސްރުން ވެސް ގަތަރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ކަނޑާލައި، ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ގައުމުތަކުން ބުނެފައިވަނީ އަލުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ އެމެރިކާގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހުގައެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އޮތް ސަރަހައްދީ ސަމިޓެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު އަމީރު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ދައުވަތަކަށް ގަތަރުގެ އަމީރު އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހަރު ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ގަތަރާ ސައުދީގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް މީގެކުރިން ދޯހާގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގަލްފު ގައުމުތަކުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ވައިގެ ދަތުރުތަކާއި އެއްގަމު ދަތުުރުތައް އާއްމު ހާލަތަށް ގެނައުމަށް ވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
75%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
25%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved