ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 13:36
ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ހުޅުވާލުމުން އުމްރާވެރިން ޠަވާފްކުރަނީ
ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ހުޅުވާލުމުން އުމްރާވެރިން ޠަވާފްކުރަނީ
-
ހައްޖު 1442
މި އަހަރު ހައްޖު އޮންނާނެ، އެކަމަކު ޚާއްސަ ފިޔަވަޅު ތަކަކާއެކު
 
އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ
 
ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ދާނީ ސިއްހީ ގޮތުން ހައްޖާޖީންގެ ސިއްހަތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އޮންނާނެ ކަމަށާއި އަދި ހައްޖުގެ ކަންކަން ގެންދާނީ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅު ތަކަކާއެކު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ދާނީ ސިއްހީ ގޮތުން ހައްޖާޖީންގެ ސިއްޙަތަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން ކަމުގައެވެ.

ސިއްހީ ގޮތުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ހައްޖާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ހުސްވި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެންމެ އެއް ހާސް މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދީގެންނެވެ. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމާއެކު ސައުދީން ފުރުސަތު ދިން އެއް ހާސް މީހުންނަކީ ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. 

އާއްމު ގޮތެއްގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 2.5 މިލިއަން މީހުން ހައްޖަށް ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް